Obeležavanje SVETSKOG DANA IZBEGLICA i u BUJANOVCUGrupa za decu i mlade „Indigo“, u saradnji sa Kancelarijom za mlade u Bujanovcu, organizuje interkulturalni događaj za mlade iz lokalnih i izbegličke zajednice iz Bujanovca 15. juna 2023. sa početkom u 13.00 časova, u restoranu 5* (Jaćima Đošića bb) u Bujanovcu.

Mladi iz izbegličke, albanske, srpske i romske zajednice imaće priliku da u saradnji sa budućim kuvarima i njihovim profesorima iz Srednje škole „Sveti Sava“ pripreme i prezentuju tradicionalna jela iz svojih zajednica. Cilj ovog događaja je međusobno upoznavanje, povezivanje i kulturna razmena mladih iz izbegličke i lokalnih zajednica, kao i razvijanje osećaja tolerancije i bliskosti kroz timski rad.  

Akcija se organizuje u okviru projekta „Kulturna orijentacija i razmena u južnoj Srbiji“, koji sprovodi Grupa za decu i mlade „Indigo“ u partnerstvu sa kancelarijama za mlade iz Vranja, Bujanovca, Preševa i Bosilegrada i Filozofskim fakultetom iz Niša i u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM), uz podršku Švajcarske, kao i u okviru projekta „Podrška deci tražiocima azila, izbeglicama i raseljenim Romima, kao i obrazovnim ustanovama u Srbiji“ koji sprovodimo uz podršku UNHCR-a.  • Ostavi komentar