Novo ZADUŽENJE grada: Kredit od 170 MILIONA RSD

Eko Taxi Vranje

Većnik za finansije grada Vranja, Bojan Kostić, izneće danas pred odbornike Skupštine grada Vranja predlog o zaduženju za još 170 miliona dinara.

Kako je opisano u materijalu za današnju Skupštinu kojom predsedava Dejan Tričković, grad će se zadužiti kod poslovnih banaka 40.000.000 sa kratkoročnim kreditom i sa 135.000.000 dinara sa novim dugoročnim investicionim kreditom.Prema planu grada, predstavnici vlasti zadužiće građane Vranja zbog „Izgradnje vrtića u naselju Raška“, „Rekonstukcije vrtića Pčelica“, „Vodovodne mreže Neradovac“, „Kanalizacione mreža na teritoriji grada“, „Izgradnje sportskih terena na teritoriji grada“, „Finansiranje tekuće likvidnosti“ i „Izgradnje saobraćajnica“.

Državni sekretar Saša Stevanović iz Vranje, ispred Ministarstva finansija napisao je u preporuci da bi novi iznos zaduženja grada iznosio 903.0594.427 dinara.

Sa novim kratkoročnim i dugoročnim zaduženjem, kao i sa povlačenjem delova kredita iz 2021. i 2022. godine, novi iznos zaduženja iznosio bi 903.0597.437 dinara, te bi procentualno zaduženje grada iznosilo 32.6 dosto u odnosu na ostvarive tekuće prihode u 2022. godine u skladu sa članom 36. stav 2. zakona o javnom dugu, napisao je Stevanović u preporuci Ministarstva finansija.

Stevanović je na kraju naglasio da je Ministarstvo finansija saglasno da se grad kreditno zaduži u 2023. godini.  1. Vranjanac 06/03/2023
  2. Paja 06/03/2023
  3. suzana 06/03/2023
  4. Gaga 06/03/2023
  5. Privatnik 06/03/2023
  6. Gradjanin 06/03/2023
  7. Tričko 06/03/2023
  8. banda sns 06/03/2023
  9. Todorović 06/03/2023

  Ostavi komentar