Novi NAUČNI SKUP na PEDAGOŠKOM fakultetu: Menadžment u OBRAZOVANJU

Eko Taxi Vranje

Na Pedagoškom fakultetu u Vranju će dana 25. novembra 2022. biti održan međunarodni naučni skup pod nazivom Menadžment u obrazovanju – savremeni pristupi i perspektive (Management in education – contemporary approaches and perspectives).

Ovaj skup biće održan u suorganizaciji sa Pedagoškim fakultetom Univerziteta u Primorskoj (Republika Slovenija), Učitelјskim fakultetom u Zagrebu (Republika Hrvatska), Pedagoškim fakultetom Univerziteta „Sveti Kliment Ohridski“ u Bitolјu (Republika Severna Makedonija), Pedagoškim fakultetom „Sveti Kliment Ohridski“ Univerziteta „Sveti Kiril i Metodije“ u Skoplјu (Republika Severna Makedonija) i Filozofskim fakultetom u Nišu (Republika Srbija).NIV    1. Muradin 25/11/2022
    2. Sofija 26/11/2022
    3. Блам 27/11/2022

    Ostavi komentar