Preko Drine za Sarajevo

Eko Taxi Vranje

 KRIVIČNO DELO NEDOZVOLJEN PRELAZAK DRŽAVNE GRANICE I KRIJUMČARENJE LJUDI

 

Da bi ga ilegalno prevezao čamcem preko Drine na drugu obalu Senad, državljani BiH, od Faruka s Kosova tražioje sto evra.Međutim, u tome ga je osujetila policijska patrola koja ih je zaustavila na samo sto metara od čamca

 

NAPOMENA: imena su promenjena za potrebe teksta

 

„Zbog toga što postoji opravdana sumnja da je 27. novembra 2013. godine oko 13 sati i 45 minuta u Lešnici u Žičkom polju, u uračunljivom stanju, Senad Tufegđžić, državljanin BiH, pokušao da omogući drugom nedozvoljeni prelaz državne granice Srbije u nameri da sebi pribavi korist od 100 evra, iako je bio svestan da je to zabranjeno. On se prethodno putem telefona dogovorio sa Farukom Bećirijem iz Prizrena da ga prebaci čemcem preko Drine u BiH koji ga je po ranijem dogovoru sačekao na benzinskoj pumpi u Lešnici „Oputa“. Zajedno su pešice pošli prema reci Drini gde je na mestu zvanom Azemova bara bio čamac sa motorom osumnjičenog da bi ga njime prebacio u BiH, ali ih je u tome sprečila pogranična policija. Na taj način izvršeno je krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi u pokušaju“- ovako glasi optužni predlog Osnovnog javnog tužioca u Loznici kojem je od strane Direkcije policijske uprave granične policije MUP-a Srbije podneta krivična prijava protiv Tufegđžića uz koju je dostavljena i potvrda o privremeno oduzetim predmetima, mobilni telefoni, vanbrodski motor, rezervoar za gorivo i drveno veslo.Osnovni javni tužilac mu je odredio zadržavanje od 48 sati u KPZ Šabac. Po rešenju Osnovnog suda u Loznici određen mu je pritvor od 30 dana počev od dana lišenja slobode. Na osnovu uvida u navedene dokaze sudija je utvdio da postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni izvršio krivično delo na način kako je navedeno u predlogu OJT za određivanje pritvora. Sudija je smatrao da postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva s obzirom da je osumnjičeni državljanin BiH.

 

Prilikom saslušanja Tufegđžić je izjavio: „Od poznanika iz Sarajeva bio sam zamoljen da prebacim lice s Kosova sa kojim sam se preko poruka dogovorio da dođe autobusom iz Beograda do Loznice. Kada je stigao, poslao mi je poruku. Došao je taksijem do benzinske pumpe „Oputa“ na kojoj sam ga čekao i tada sam ga prvi put i video. Kada je došao krenuli smo peške prema Drini na čijoj je desnoj strani ostao moj čamac, imao sam nameru da ga prebacim u BiH a on bi kasnije nastavio za Sarajevo. Dok smo išli, zaustavila nas je patrola policije i kasnije nas privela“.

 

U svom svedočenju Faruk Bećiri je izjavio da je hteo da ide u Sarajevo kod svoje tetke i teče koji tamo imaju pekaru. Pošto je pekar po zanimanju hteo je da radi kod njih. Njegov prijatelj koji ima pekaru na Kosovu, radio je ranije u Sarajevu i ilegalno prelazio granicu uzmeđu Srbije i BiH pa mu je on i dao broj telefona čoveka koji će ga prebaciti.

 

Bećiri je u ranim jutarnjim satima stigao u Beograd a odatle mu je telefonom taj čovek, Senad Tufegđžić, rekao da autobusom dođe u Loznicu u kafe- bar „Aleksandar“ a kasnije se, po uputstvu Senada, taksijem odvezao do benzinske pumpe „Oputa“ gde ga je on i čekao.

 

– Vozač taksija je zaustavio vozilo, ja sam mu platio 600 dinara. Posle toga me je Tufegđžić poveo kroz sneg, preko nekog mosta, pa kroz šumu. Ranije putem telefona smo se dogovorili da mu platim 100 evra za prebacivanje preko Drine i državne granice iz Srbije i BiH. Nakon toga u šumi nas je zaustavila patrola policije. Izjavljujem da mi nije prvi put da idem ilegalno u BiH, ranije sam išao preko Crne Gore – izjavio je Bećiri.

Senadu Tufegdžiću je predočena i pouka o pravima osumnjičenog lica – da ima pravo da u najkraćem roku a pre prvog saslušanja, podrobno i na jeziku koji razume, bude obavešten o delu koje mu se stavlja na teret o prirodi i razlozima optužbe i prava koja mu pripadaju.U zapisniku o saslušanju okrivljeni, odnosno osumnjičeni, Senad je izjavio da neće angažovati branioca i da će se braniti sam.

 

Kao dokaz poslužio je zapisnik o ispitivanju svedoka Faruka Bećirija čiji iskaz dokazuje činjenicu da je okrivljeni pokušao da ga prebaci čamcem preko Drine u B i H, kao i dokument o ulasku i izlasku svedoka F.B. koji dokazuje da je između njih dvojice postojao dogovor i da je svedok prešao granicu 27. 11. na graničnom prelazu Merdare. Dokaz su i potvrde o privremeno oduzetim dokumentima od svedoka i osumnjičenog koji takođe dokazuju da je između njih postojala komunikacija i dogovor u vezi sa prelaskom državne granice. Predloženo je da se okrivljeni i dalje zadrži u pritvoru..

Na glavnom pretresu održanom 2. decembra 2013. godine optuženi je izjavio da priznaje izvršenje krivičnog dela. On i njegov branilac, koji je određen po službenoj dužnosti odustaju od predloga da se optuženom odredi jemstvo i predlaže da se ukine pritvor. Osnovni javni tužilac izjavljuje da je saglasan da mu se ukine pritvor jer su prestali razlozi koji postoje u momentu određivanja pritvora.

 

Na kraju pretresa sud je doneo presudu da je optuženi kriv što je 27. novembra 2013. godine, pokušao da omogući drugom nedozvoljeni prelaz preko granice Srbije u nameri da sebi pribavi korist u iznosu od sto evra čime je izvršio krivično delo. Doneta je uslovna osuda za izvršeno krivično delo nedozvoljeni prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi i utvrđena kazna zatvora u trajanju od šest meseci. Istovremeno je određeno da se ona neće izvršiti pod uslovom da optuženi u roku od dve godine po pravosnažnosti presude ne učini novo krivično delo. Ukoliko dođe do opozivanja uslovne osude, optuženom će se u kaznu zatvora uračunati vreme provedeno u pritvoru od 27. novemra do 2. decembra 2013. godine. Kao mera bezbednosti, optuženom su trajno oduzeti predmeti obuhvaćeni potvrdom o privremenom oduzimanju i oni su predati Direkciji za upravljanje oduzetim predmetima u Beogradu.

 

Svi prisutni su saglasno izjavili da su zadovoljni odlukom suda i da se odriču prava žalbe. Izdato je i rešenje o ukidanju pritvora optuženom i on je odmah pušten na slobodu.

 

Verica Mićić
Nebojša Trifunović
Lozničke  • Ostavi komentar