Ni sada ne razumem zašto je to uradio

Eko Taxi Vranje

  

Zbog nanošenja lakših telesnih povreda kućnoj pomoćnici, Osnovni sud u Loznici doneo je 8. februara ove godine uslovnu kaznu zatvora na dve godine starijem Lozničaninu. Okrivljeni u početku nije hteo da prizna da je delo učinio, ali je na glavnom pretresu delo priznao

Nepoznati ženski glas javio je policiji oko pola šest popodne 16. aprila 2015.godine da na autobuskom stajalištu kod zelene pijace leži žena sva krvava i sa povredama glave. Policija je brzo reagovala i osumnjičeni je istog dana saslušan u policiji. O ovom događaju policija je obavestila zamenika javnog tužioca koji joj je naredio da preduzme potrebne radnje zbog osnovane sumnje da je izvršeno krivično delo nasilničko ponašanje i predložio okrivljenom zadržavanje u pritvoru do 48 sati. Okrivljeni je poučen da ima pravo na žalbu koja će biti dostavljena nadležnom sudiji, nakon čega bi odluka bila doneta u roku do četiri sata. Određen mu je i advokat po službenoj dužnosti sa kojim mu je omogućen desetominutni poverljiv razgovor nakon čega je u njegovom prisustvu dao izjavu.

Počelo je verbalnim napadom

On je u policiji negirao krivično delo i izjavio da je oštećena došla kod njega malo polupane glave pa odatle i njemu krv na nogavicama. „Ja ne znam odakle njoj povrede koje ste mi opisali da je danas zadobila.“ Međutim, 17. aprila kada je Okružno javno tužilaštvo (OJT) pokrenulo dokazni postupak, okrivljeni je prilikom saslušanja pred tužiocem izjavio da neće angažovati branioca i da će se braniti sam.

Policija je 17. aprila saslušala i oštećenu koja je tom prilikom izjavila da okrivljenog poznaje više od godinu dana i da kod njega odlazi radi pomoći u kući s jer je invalid i živi sam a zauzvrat od njega dobija novac. Posle verbalnog sukoba koji je nastao između njih dvoje, osumnjičeni je uzeo drveni štap koji koristi prilikom hodanja i počeo je udarati po glavi i telu više puta. Uspela je nekako da otključa ulazna vrata i pobegne, ali je zbog zadobijenih povreda pala na autobuskom stajalištu kod zelene pijace gde je odmah došla policija i Hitna pomoć. Zbog zadobijenih povreda, ona je na Odeljenju hirurgije lozničke Opšte bolnice zadržana na lečenju pet dana.

Na osnovu krivične prijave koju je podneo MUP, PS u Loznici 17. aprila, Osnovno javno tužilaštvo je 18. novembra 2015. podnelo Optužni predlog Osnovnom sudu u Loznici protiv okrivljenog, inače, višestrukog povratnika, zbog postojanja osnovane sumnje da je 16. aprila 2015. godine oko 17 časova u svojoj kući u stanju bitno smanjene uračunljivosti sa umišljajem, nasilničkim ponašanjem prema oštećenoj iz Loznice drskim i bezobzirnim ponašanjem značajnije ugrozio spokojstvo oštećene i naneo joj lakše telesne povrede.

Rekao je da sam ga izdala

Izjava koju je oštećena dala OJT 12. maja nije se bitno razlikovala od izjave date policiji prethodnog meseca, ali je pred tužiocem rekla da ne zna kojim predmetom ju je udarao po leđima, glavi i licu. Dodala je da joj ni sada nije jasno zašto joj je okrivljeni naneo takve telesne povrede.

– Ja sam tu dolazila samo radi priče, ali nikada intimne odnose nismo imali niti mi je on ružnu reč rekao. Tog dana u jednom momentu mi je rekao da ja lažem i da sam ga izdala jer sam svedok u postupku koji se vodi protiv njega, što nije tačno, nisam dobila ni poziv niti sam bila prisutna kada se to dogodilo – kazala je oštećena u OJT i navela da nije zainteresovana za naknadu štete, ni za krivično gonjenje osumnjičenog, što ostavlja na ocenu tužilaštvu i sudu.

Od Policijske stanice tražen je zapisnik o uviđaju i kriminalističko-tehnička dokumentacija sa lica mesta u kojem je konstatovano da su pronađeni predmeti kojim je učinjeno delo i mrlja crvene boje nalik na krv na pragu ulaznih vrata i da je trag fotografisan. Na osnovu zapisnika o veštačenju svedoka-veštaka, koji je urađen 8. novembra 2015, radi se o lakoj telesnoj povredi nanetoj tvrdim predmetom u predelu čeonog dela glave rasekotine oko pet centimetara i rana dužine tri cm na levoj slepoočnici i na tri do četiri mesta posekotine na glavi. Obe šake su bile natečene i na njima su se nalazile ogrebotine. Stalni sudski veštak neuropsihijatar u svom izveštaju od 9. novembra 2015. godine konstatovao da kod okrivljenog postoji poremećaj ličnosti mešovitog tipa i povremeno udaljavanje od realnosti posebno u uslovima nekontrolisanog pijenja alkohola zbog čega postoji sklonost ka burnom afektivnom reagovanju i na manje provocirajuće faktore. Zaključak je da je kod osumnjičenog bila bitno smanjena svest da shvati značaj dela i da upravlja postupcima.

Na glavnom pretresu 8. februara 2016. godine optuženi je priznao da je izvršio krivično delo i da je saglasan sa predloženom krivičnom sankcijom pa se, na predlog OJT da sud pređe na ročište za izricanje krivične sankcije.

Sud je doneo presudu da je okrivljeni kriv što je 16. aprila 2015. godine u svojoj kući u stanju bitno smanjene uračunljivosti sa umišljajem, nasiljem prema oštećenoj drskim i bezobraznim ponašanjem značajnije ugrozio spokojstvo oštećene i na taj način joj naneo lake telesne povrede. Doneta je uslovna osuda na kaznu zatvora od godinu dana, koja neće biti izvršena ukoliko optuženi u roku od dve godine od dana pravosnažnosti presude ne izvrši novo krivično delo. Oštećena je upućena da svoj imovinsko-pravni zahtev može ostvariti u parničnom postupku. Presuda je odmah postala pravosnažna i na nju nije dozvoljena žalba niti izjavljivanje prigovora jer su se stranke tih prava odrekle. Ona je dostavljena strankama u roku do 30 dana.

Verica Mićić

Nebojša Trifunović

Lozničke

 

 

 

   • Ostavi komentar