Avganistanci u pomoćnoj zgradi

Eko Taxi Vranje

 NEDOZVOLJEN PRELAZ DRŽAVNE GRANICE I KRIJUMČARENJE LJUDI

 

NAPOMENA: Imena su izmenjena za potrebe teksta

 

U pomoćnoj zgradi jednog domaćinstva u Banji Koviljači policija je pre godinu dana zatekla grupu ilegalnih migranata pa su i oni i vlasnik kuće na kraju završili na sudu

 

Postupajući po naređenju sudije za prethodni postupak Osnovnog suda u Loznici, pripadnici kriminalističke policije i Odseka pogranične policije za strance, suzbijanje ilegalnih migracija i trgovine ljudima zakucali su 22. januara prošle godine, 40 minuta posle deset sati ujutru, na vrata Dimitrija Đokića u Banji Koviljači. Policajac je uručio naredbu za pretres stana i drugih prostorija i pozvao ga da dobrovoljno preda lica, odnosno predmete koji se traže i podučio ga da ima pravo da uzme branioca koji će prisustvovati pretresu. Pošto se Đokić izjasnio da ne želi branioca, u njegovom i prisustvu dva punoletna građanina u svojstvu svedoka policajci otpočinju pretres.

 

Kada su pripadnici MUP-a otvorili vrata pomoćne zgrade dvadesetak metara dalje od porodične kuće Đokića, ugledali su grupu ljudi tamnije puti, zatekli su devet stranaca, po svoj prilici Avganistanaca, od 1991. do 1997. godišta. Nijedan od njih nije kod sebe imao nikakve isprave pa su svi privedeni u Policijsku stanicu u Loznici. Pored Đokića, krivične prijave podnete su i protiv dvojice iz grupe zatečenih ilegalnih migranata i to Dauda Ganija i Haleda Karmala zbog, kako je navedeno u prijavi, postojanja opravdane sumnje da su “u nameri da sebi pribave kakvu korist omogućili drugom nedozvoljen boravak u Srbiji“. U prijavi protiv Đokića stoji da je od neutvrđenog datuma krajem decembra 2015. godine do 21. januara 2016. u uračunljivom stanju sa umišljajem ilegalnim migrantima Ganiju i Karmalu izdao pomoćnu kuću u kojoj su bili smeštena i druga lica iz Avganistana koja nisu imala prijavljeno boravište ni prebivalište. Oni, takođe, nisu bili u Centru za azil u Banji Koviljači upisani kao tražioci azila, kod sebe nisu imali dokumenta, a Đokić im je, prema navodima iz krivične prijave, naplaćivao 300 dinara za noć po osobi pri čemu je bio svestan da je njegovo delo zabranjeno.

 

U skladu sa zakonom, policija je o onome što je otkrila u Koviljači obavestila zamenika javnog tužioca, a on joj je poverio saslušanje.

 

– Krajem decembra počeo sam, uz novčanu naknadu, da pružam usluge smeštaja stranim državljanima u svojoj porodičnoj kući i to, najverovatnije, Avganistancima koje odranije nisam poznavao. Tada sam pružio usluge dvojici Avganistanaca koji su zatečeni kod mene prilikom pretresa i lično sam od svakog naplaćivao prenoćište 300 dinara po osobi za noć, a nisam tražio dokumenta na uvid. Bilo mi je poznato da se neće zadržavati na teritoriji Srbije i da žele da odu u neku od zemalja Evropske unije. Njihov boravak nisam prijavio nadležnima zato što sam znao da ih je zabranjeno primati na smeštaj. Napominjem da sam dva stranca lično primio, a ostalih sedam je najverovatnije došlo u toku noći – izjavio je Đokić policiji.

U izjavi koju je kasnije dao zameniku javnog tužioca naveo je i kako je do svega došlo. Prema njegovom iskazu, kada su mu na vrata zakucala dva mlađa muškarca tražeći smeštaj, pri čemu je jedan pomalo pričao srpski, prihvatio ih je najpre iz humanih razloga, a potom i iz ekonomskih jer se, kako je rekao, nalazi u teškoj materijalnoj situaciji.

 

– Ostao sam bez posla, sin i snaja su takođe nezaposleni, a ona ima i zdravstvenih problema i to je isključivi razlog zbog kojeg sam odlučio da dođem do dodatne zarade. Prihvatam mogućnost odlaganja krivičnog postupka, ukoliko određeni iznos uplatim u humanitarne svrhe, s tim što molim da se ima u vidu moja materijalna situacija – rekao je okrivljeni.

 

Zamenik javnog tužioca smatrao je celishodnim da se primeni načelo oportuniteta i odredio je da osumnjičeni u roku od šest meseci od prijema naredbe o odlaganju krivičnog postupka uplati 70 hiljada dinara i OJT dostavi dokaz o uplati, a u suprotnom će se krivični postupak protiv njega nastaviti.

Međutim, nakon saslušanja dvojice osumnjičenih Avganistanaca, imajući u vidu razlike u iskazima, ukazala se neophodnost da se sprovede jedinstveni postupak za sva tri lica, tako da će on prema svima biti sproveden prema pravilima redovnog krivičnog postupka i načelo oportuniteta se prema Đokiću neće primeniti, odlučio je zamenik OJT.

 

Prekršajni sud “udaljio“ migrante

Avganistanci koji su zatečeni prilikom pretresa Đokićeve kuće istog dana našli su se pred Prekršajnim sudom u Loznici. Imajući u vidu da oni nisu ranije prekršajno kažnjavani i da su zbog toga što su mesec dana na putu ostali bez novca, Prekršajni sud im je izrekao samo meru udaljenja sa teritorije Srbije u trajanju od jedne godine zbog kršenja Zakona o strancima i nezakonitog boravka u našoj zemlji.

 

Osumnjičeni Avganistanci saslušani su u prisustvu prevodioca pri čemu su odbacili sve optužbe da su organizovali nedozvoljen prelazak državne granice i krijumčarenje ljudi, a na postupanje policije prema njima nisu imali nikakve primedbe kao ni na zapisnik.

 

Saslušani su i drugi Avganistanci zatečeni u kući u Koviljači, a njihove priče osvetljavaju migrantski put, ali su, isto tako, rasvetlile i ulogu Ganija i Karmala.

 

– Kada smo iz Turske stigli u Grčku, u parku nam je prišao neki čovek i pitao da li nam je potrebna pomoć da dođemo do Nemačke, a kada smo to potvrdili, kazao je da će nam pomoći u zamenu za hiljadu evra. Dao je svoj broj telefona mom prijatelju koji je bio zadužen za kontakt sa njim, ukoliko naiđemo na probleme. Krenuli smo sa izbeglicama preko Makedonije i u Srbiju stigli 15. januara. Nakon registracije u Preševu, odvojili smo se od izbeglica, uzeli taksi da nas odveze do Šida, a na granici nas je hrvatska policija vratila zato što ne govorimo arapski i farsi. Tada je moj prijatelj pozvao onog čoveka, a on mu je rekao da odemo u Beograd gde će nas kontaktirati osoba koja će nam pomoći da odemo do Austrije. U Beogradu smo bili dva dana kada nam se predstavio Daud i odveo nas autobusom u Banju Koviljaču gde nas je smestio u kuću nekog čoveka. Kada smo prespavali, Daud je tražio hiljadu evra od nas. Četiri dana smo boravili tu čekajući da nas prebaci preko granice, a onda nas je premestio u kuću drugog čoveka gde smo bili smešteni sa još četvoricom. Tu smo bili dva dana, onda je počeo da nas udara i da traži dve i po hiljade evra, ali niko od nas ne zna zašto je tražio tolike pare. Videli smo tokom tih dana da su Daud i Haled prijatelji pošto su stalno dolazili i odlazili zajedno. Onda je došla policija i odvela nas u stanicu – pričali su privedeni migranti.

 

Sudija za prethodni postupak Ganiju i Karmalu odredio je pritvor u trajanju do mesec dana, a u izjavi zameniku javnog tužioca oni su odbacili tvrdnje da su organizovali krijumčarenje ljudi i nedozvoljen prelaz državne granice i tvrdili su da su samo čekali da im stigne novac od kuće kako bi mogli nastaviti put za Nemačku. Policija je, međutim, posedovala i izjavu izvesnog meštanina Koviljače koji je ranije zajedno sa majkom bio krivično procesuiran zbog davanja smeštaja ilegalnim migrantima. On je iskaz ponovio i pred zamenikom OJT i, prema njegovim rečima, 18. januara kod njega je došla grupa stranih državljana, a Gani je tražio da ih primi na smeštaj, što je odbio. Kasnije ga je Gani više puta telefonom nagovarao da prihvati Avganistance, ali bezuspešno. Tri dana kasnije Gani se sa još jednim strancem pojavio na njegovim vratima sa istim zahtevom i ponudom da će platiti koliko god traži, ali mu je rekao da to više ne radi. Ovaj svedok potvrdio je da Gani i još jedan Avganistanac u Koviljači obezbeđuju smeštaj ilegalnim migrantima, ali da ne zna za koliko novca to rade. Njegovu kuću policija je takođe pretresla 22. januara, ali tamo nije pronašla migrante.

 

Devetog februara se za 18. zakazuje glavni pretres, a sud naređuje dovođenje optuženih Avganistanaca iz pritvora u Šapcu. Glavnom pretresu prisustvovali su tužilac, svi optuženi, branilac po službenoj dužnosti dvojice stranaca, Đokić se opredelio da zastupa sam sebe, a svedok iz Koviljače i prevodilac iz Beograda nisu došli. Kako su optuženi razumeli engleski jezik i saglasili se sa prevođenjem na njega, pozvan je sudski tumač za engleski.

 

Sva trojica optuženih rekli su da razumeju optužnicu i da se izjašnjavanju krivima u potpunosti pa su pročitani zapisnici sa saslušanja kao i onaj sa pretresa stana, a optuženi Đokić nije imao ništa da doda dok su Avganistanci rekli da je tačno da su strance dovodili iz Beograda u Koviljaču. Tužilac je ostao pri optužnici i zatražio da se Avganistancima uz osudu izrekne i zaštitna mera proterivanje stranaca. Nije od njih tražio naknadu troškova postupka. Branilac se složio sa predlogom, ali se usprotivio proterivanju zato što “oba stranca imaju nameru da se prijave Centru za azil po završetku sudskog postupka“ i njihovo proterivanje ne bi bilo humano.

 

Okrivljeni Đokić, Gani i Karmal proglašeni su krivim i izrečena im je kazna zatvora u trajanju od po šest meseci i istovremeno određeno da ona neće biti izvršena ukoliko tokom godinu dana ne počine novo krivično delo. Avganistanci su oslobođeni od plaćanja naknada za sudske troškove, a Đokiću je naređeno da plati dve hiljade dinara u roku od 15 dana. Sud ih je upozorio na značaj presude i obavezu da je se pridržavaju, a kako su se svi odrekli prava na žalbu, presuda je istog časa postala i pravosnažna. Kazneno-popravnom zavodu u Šapcu naloženo je da dvojicu Avganistanaca odmah oslobodi.

 

Nebojša Trifunović
Verica Mićić

Lozničke
 

 

   • Ostavi komentar