AZILANTI UGOVORILI KRIJUMČARENjE LjUDI

Eko Taxi Vranje

,

 POLICIJA OSUJETILA DVE AKCIJE

Okrivljeni Pakistanci su vreme provodili u kafićima Lazarevca u druženju sa meštanima. Istraga je pokazala da su bili u vezi i sa „nekim licima i grupama“ van Srbije.

Prva akcija okrivljenih za nedozvoljen prelazak državne granice i krijumčarenje ljudi, bila je 29.juna. Tada je u Lazarevcu, „pao“ dogovor Samija Ulhaga sa dvojicom meštana, B.A. i Ć.D., da za njegov račun transportuju ilegalne imigrante iz Pakistana i drugih zemalja, za šta im je ponudio novčanu nadoknadu od po 100 eura. Krajnje odredište bio je Lazarevac, tačnije Bogovađa, mesto u kom se nalazio centar za smeštaj imigranata.Polovinu sume su dobili odmah, nakon čega su krenuli put Gostuna. U tom naumu ih je sprečila patrola Regionalnog centra granične policije prema Crnoj Gori i to u baš trenutku kada je, na zakazanom mestu, trebalo da prime nekoliko imigranata.

Desetak dana nakon ove neuspešne akcije, 9. jula, usledili su novi dogovori. Ovoga puta učestvovali su novi naručioci posla, Fijaz Ahmed i Nouman Sagher, i novi izvršioci. Porasla je i cena novčane nadoknade sa 100 na 150 evra ali i broj imigranata. Četvorica Lazarevčana, B.D., Dj.A., R.A.i N.A. trebalo je da sa istog graničnog prelaza trensportuju ukupno 22 imigranta do sabirnog centra Bogovađa. Oni su uspeli da u svoja vozila prime, neko pet, neko sedam, imigranata iz Pakistana i Mijanmara i da se upute ka Lazarevcu, ali ih je nadomak Gostuna ponovo zaustavila patrola granične policije i još jednom onemogućila u nedozvoljenom tranzitu lica bez lične i dokumentacije za prelazak državne granice.

AZILANTSKA „DRUŽBA“

U istrazi je utvrđeno da su okrivljeni Pakistanci bili smešteni u Bogovađi kod Lajkovca, u Centru za boravak azilanata bez dokumenata. Tokom boravka oni su integrisali u zajednicu i sklopili niz prijateljstava sa meštanima okolnih naselja i taksistima koji su ih prevozili do Lazarevca i nazad. Dosta vremena su provodili u kafićima Lazarevca u kojima su se takođe družili sa žiteljima. Iz istrage se videlo da su bili u vezi i sa „nekim licima i grupama“ van Srbije . Svih šest okrivljenih meštana priznali su da su se sa Pakistancima dogovarali o tranzitu azilanata ali su u svojim odbranama, datim istražnom sudiji u Prijepolju, izjavili da nisu znali da je to protivzakonito i da čine elemente krivičnog dela. S druge strane okrivljeni Sami Ulhag, Fijaz Ahmed i Nouman Sagher, koji su saslušani uz pomoć prevodioca za engleski jezik, izjavili su da nisu izvršili krivična dela koja im se stavljaju na teret, da se nisu dogovarali sa okrivljenima i da ne poznaju ni jednog od njih. Okrivljenima su privremeno oduzeti mobilini telefoni i jedan lap top a „prevoznicima“ dodatno i saobraćajne dozvole i putnička motorna vozila, o čemu je uredno sastavljen zapisnik. Zahteve za vraćanje privremeno oduzetih predmeta sud je kasnije odbio kao neosnovane uz obrazloženje da su korišćena u svrhu izvršenja krivičnog dela i da je u tom slučaju zakon propisao njihovo oduzimanje.

Istrgom su bila obuhvaćena još dva lica koja su bila „upetljana“ u krivično delo nedozvoljenog prelaska državne granice i krijumčarenja ljudi u pokušaju. Reč je o jednoj ženi M.S. iz Lazarevca i prijepoljskom taksisti S.K. za koje se sumnjalo da su pomagali u izvršenju dela. Javni tružilac je ipak, po završenoj istrazi, odustao od njihovog krivičnog gonjenja te je istražni sudija doneo rešenje kojim je protiv njih obustavljena istraga.

Mladi Pakistanci, Sami Ulhag, (1990) Fijaz Ahmed (1993) i Nouman Sagher(1994) okrivljeni su za krivično delo nedozvoljenog prelaska državne granice i krijumčarenja ljudi u podstrekivanju. Veće prvostepenog suda ocenilo je da postoje razlozi za pritvor koji im je određen 12. jula 2013. godine i koji je potom, odgovarajućim rešenjima Osnovnog suda, tri puta produžavan po mesec dana. Apelacioni sud u Kragujevcu je odbio, kao neosnovane, sve žalbe branilaca na takva sudska rešenje uz obrazloženje da postoji opasnost da će se okrivljeni kriti i pobeći ukoliko bi ostali na slobodi:

„ Veće prvostepenog suda pravilno je ocenilo razloge produženja pritvora prema okrivljenima jer se radi se o licima smeštenim u Centru za imigrante u Bogovađi, koji su strani državljani, bez ikakvih ličnih dokumenata i koja su u Srbiju došla iz Pakistana u nameri da odu u Italiju ili Francusku. Tokom odbrane su izneli da će pokušati da do tih zemalja dođu čim im se pruži prilika, kaže se u obrazloženju Apelacionog suda.

Mada za njih nije određen pritvor, optužnicom Osnovnog javnog tužilaštva iz Prijepolja, okrivljeno je još šest lica, svi žitelji opštine Lazarevac, mahom vozači. Dvojica iz prve akcije od 9. juna su okrivljena za nedozvoljen prelazak državne granice i krijumčarenje ljudi u pokušaju dok su ostala četvorica okrivljena takođe, za nedozvoljen prelazak državne granice i krijumčarenje ljudi.

ČETIRI MESECA IZA REŠETAKA

Posle nešto više od četiri meseca provedenih u pritvoru u Okružnom zatvoru Užice, tri pakistanska državljanina, našla su se konačno s ove strane rešetki. Ali ne i na slobodi, jer je suđenje tek trebalo da počne. Pritvor, sa kojim je bilo saglasno i OJT koje je 25. jula podiglo optužnicu pritiv okrivljenih, ukunut im je rešenjem Osnovnog suda u Prijepolju od 19. novembra 2013. godine. Donoseći ovakvo rešenje Sudsko veće, koje se sastalo po službenoj dužnosti, imalo je u vidu i dopis Granične policije u kome se navodi da će njihovi službenici okrivljene, nakon ukidanja pritvora, preuzeti i smestiti u prihvatilište za strance u Padinskoj skeli.

Nekoliko dana pre nego što su okrivljeni državljani Pakistana pušteni iz zatvora, 14. novembra 2013., bio je zakazan glavni pretres na koji su uredno pozvani svi učesnici u postupku. Iz spisa predmeta se ne vidi da li je zaista i održan ali postoji obaveštenje upućeno OJT da se glavni pretres koji je bio zakazan 9. decembra iste godine odlaže jer su dvojica okrivljenih N.A. i B.A. otkazali punomoćje advokatu koji ih je branio. Navodi se da će naredni glavni pretres biti naknadno zakazan.

Ovaj krivični postupak međutim, nije dobio epilog pred našim sudom. Naime, sudija pojedinac Osnovnog suda u Prijepolju podneo je 17. marta Vrhovnom kasacionom sudu obrazloženi predlog da se kao mesno nadležan odredi drugi sud. Kao nepobitne činjenice da će se ovaj krivični postupak lakše sprovesti pred drugim stvarno nadležnim sudom, sudija je naveo da su okrivljeni državljani Srbije iz Lazarevca a da se okrivljeni državljani Pakistana nalaze u prihvatnom centru za strance u Padinskoj skeli. Obrazložio je, takođe, da su od strane istražnog sudije u Prijepolju saslušani svi svedoci i da se izvedeni dokazi već se nalaze u spisima predmeta. To je bilo dovoljno da krajem marta Vrhovni kasacioni sud u Beogradu donese rešenje kojim se ovaj krivični postupak je prenosi u nadležnost Osnovnog suda u Lazarevcu.

OKRIVLjENI JOŠ UVEK NA SLOBODI

Da su krijumčari ljudi, tri ipo godine nakon počinjenog krivičnog dela, i dalje na slobodi saznali smo zahvaljujući izuzetnoj profesionalnosti i ljubaznosti predsednika i sekretara suda u Lazarevcu.Na naš upit odmah je stigla pisana informacija da pred ovim sudom nije okončan krivični postupak protiv navedenih lica. Spisi predmeta nalaze se u lazarevačkom sudu od 5. maja 2014. godine a postupak je u toku jer su okrivljeni državljani Pakistana nedostupni sudu.“Kako bi se ovaj krivični postupak dalje vodio neophodno je doneti rešenje o suđenju u odsustvu, o čemu odluku donosi veće na predlog tužioca“, kaže se u infomaciji iz Osnovnog suda Lazarevac. A sudska pravila nalažu da se postupak ne može voditi ni prema okrivljenima koji su „dostupni“ jer je optužnica objedinjena za sve učesnike u krivičnom delu nedozvoljeni prelazak državne granice i krijumčarenje ljudi iz člana 350 KZ. Optužnica se može razdvojiti ali je za to potrebno odgovarajuće sudsko rešenje.

 

Memnuna Cmiljanović
Indira Hadžagić

 

, , ,  • Ostavi komentar