Okrugli sto – Mediji i krivični postupak

Eko Taxi Vranje

 Vranje, 23. jun 2016 – U sklopu projekta Nezavisno novinarstvo za nezavisno sudstvo, u četvrtak, 23. juna je u konferencijskoj sali hotela Pržar u Vranju održan okrugli sto na temu Uloga i funkcija medija u različitim fazama krivičnog postupka. Reč je o prvom od pet okruglih stolova koji će biti organizovani u sklopu projekta koji finansira Delegacija Evropske unije u okviru Medijskog programa.
Osnovni cilj projekta je da se doprinese boljoj informisanosti građana o značaju vladavine prava u pravosudnom sistemu i boljem razumevanju njegovog funkcionisanja. Govorilo se takođe i o problemima u sprovođenju krivičnog postupka i njihovim eventualnim rešenjima.
Prisutnima se najpre obratio Vukašin Obradović, glavni i odgovorni urednik Vranjskih i, a o krivičnom postupku iz ugla Policije, Višeg suda, Višeg javnog tužilaštva, Osnovnog suda, advokata i novinara govorili su stručnjaci.
– Vaše učešće u diskusiji omogućiće da građani i stručna javnost dobiju relevantne informacije iz prve ruke i da se osvetle mogućnosti, ali i dosadašnja saradnja nadležnih institucija i medija. Kako bi ove teme bile medijski vidljive, a građani bolje i jasnije razumeli procese, potrebno je da predstavnici državnih organa i medija sarađuju i diskutuju na postizanju zajedničkog cilja ostvarivanja javnog interesa i jačanja demokratskih institucija i principa – rekao je Vukašin Obradović.
Saša Nedeljković iz Odeljenja kriminalističke policije u Vranju govorio je o prvim radnjama koje u okviru krivičnog postupka preduzima policija i naglasio da je uloga medija vrlo bitna.
– U saradnji sa tužiocem mi se trudimo da sve prikupljene dokaze usmeno i pismeno prezentujemo tužiocu kako bi njemu stvorili pravu sliku o tom krivičnom delu koje je izvršeno. Onog trenutka kad policija podnese krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu i ukoliko tužilaštvo proceni da je to potkrepljena prijava sa dovoljno dokaza, priloga, saslušanja, materijalnih i ostalih dokaza u tom delu se završava posao policije.
– Po mišljenju policije, mediji treba da izveštavaju na način da se ne ugrozi početak istrage, bez pogrešnih procena, zaključaka i činjenica da se ne izazove veća pometnja kod stanovništva, odnosno da se javnost ne usmerava u nekom pogrešnom pravcu – objašnjava Nedeljković.
Istakao je da Ministarstvo unutrašnjih poslova i Policijska uprava u Vranju veliki značaj pridaju saradnji sa medijima, kako na lokalnom tako i na nivou cele republike. Policijska uprava se trudi da blagovremeno obavesti sve medije na teritoriji Pčinjskog okruga, iz svih sfera dešavanja.
Leposava Jovčić iz Višeg javnog tužilaštva u Vranju, naglašava da je Zakon o krivičnom postupku najvažniji pravni akt jednog demokratskog društva, da utvrđuje pravila sa ciljem da niko nevin ne bude osuđen, tj. da bude proglašen krivim a da za to nema dokaza. Govorila je o prezumpciji nevinosti, da je njena suština u pravilu da se svako smatra nevinim dok se njegova krivica ne dokaže, ne utvrdi pravosnažnom odlukom suda.
– Obaveza državnih organa, novinara, udruženja građana, sredstava javnog informisanja je poštovanje prezumpcije nevinosti. Svi su oni dužni da javnim istupanjem o krivičnom postupku ne vređaju prava okrivljenog i oštećenog, nezavisnost, autoritet i nepristrasnost suda.
Ona je istakla da u medijima nepravljenje razlike između pojmova „osumnjičenog“ i „okrivljenog“, može predstavljati povredu prezumpcije nevinosti i prava na pravično suđenje.
– Novinari treba da paze da ne povrede pravo okrivljenog da se smatra nevinim, ali sa druge strane, apsolutna i potpuna zabrana medijima da izveštavaju bila bi derogacija prava na slobodu izražavanja iz člana 10. Evropske konvencije ljudskih prava, naglasila je Leposava Jovčić.
Posebnu pažnju na pravila koja treba da budu ispoštovana od strane novinara i medija ukazala je Jelena Petričević Mladenović iz Višeg suda u Vranju.
– Novinari i odgovorni urednici javnih glasila u obavezi su da pre objavljivanja informacija koje sadrže podatke o određenoj pojavi, događaju ili ličnosti, sa pažnjom primerenom okolnostima provere njeno poreklo, istinitost i potpunost. Najčešće novinarske greške su pogrešno označavanje stranaka u postupku „tuženi“ umesto „okrivljeni“, „isporučivanje“ umesto „izručenje“, okrivljeni je oslobođen „krivice“ umesto „optužbe“, kao i prejudiciranje krivične odgovornosti, na primer naslovi u novinama „Ubica na slobodi“ i slično.
Predsednik Osnovnog suda u Vranju, Stojadin Stanković, govorio je o osnovnom pravnom načelu o pretpostavci nevinosti i pravu javnosti na informisanje.
– Treba postaviti jasne granice kako bi se ostvario javni interes u informisanosti javnosti, a da se ne krši načelo o pretpostavci nevinosti. Pravo na javno informisanje doprinosi osnaživanju demokratskih potencijala jednog društva. Pravo javnosti da bude obaveštena o toku krivičnog postupka predstavlja javni interes. Prema članu 10. stav 2 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, pod nazivom sloboda izražavanja, predviđeno je pravo građana da budu informisani o temama od javnog značaja.
Prema rečima advokata Aleksandra Stojkovića, u praksi postoji nepoštovanje prezumpcije nevinosti i njenim se kršenjem direktno krši pravo na fer suđenje i suđenje u razumnom roku.
– Krši se na svim nivoima, a stanje postaje dramatično, jer poslednjih godina ta kršenja dolaze sa najviših nivoa izvršne vlasti, bez ikakve odgovornosti. Potpuno se ignoriše ustavom i zakonima određena nadležnost državnih pravosudnih organa, nadležnih za krivično gonjenje i kažnjavanje počinioca krivičnih dela kao i zakona određene procedure postupka utvrđivanja nečije krivične odgovornosti. Na taj način krše se ne samo mnogobrojne odredbe ustava, zakona i drugih propisa domaćeg zakonodavstva, već i odredbe kako univerzalne tako i Evropske konvencije ljudskih prava na kojima se temelje odredbe domaćeg zakonodavstva.
O izazovima medijskog izveštavanja o krivičnom postupku i poštovanju Kodeksa novinara Srbije, govorio je Dejan Dimić, novinar Vranjskih. Inače, on se dugo godina bavi izveštavanjem ove tematike. Bio je kritičan i prema sebi i prema ostalim novinarima da se prave propusti u izveštavanju o krivičnim postupcima, nepoznavanje šta je krivična prijava, istraga, šta je optužnica, i da bi se greške izbegle, novinari krivične zakone moraju poznavati.
– Kritičan momenat nastaje kada ne može da se dobije podatak na vreme od strane državnih organa, suda ili policije pa tada novinari obično pribegavaju nagađanjima i korišćenju informacija iz nepouzdanih izvora. Ali, mogu da kažem da se poslednjih godina popravila situacija po pitanju otvorenosti državnih organa za davanje informacija, kao i shvatanje novinara do kojih granica mogu da idu u objavljivanju određenih informacija – zaključuje Dimić.
Organizator okruglog stola u Vranju je nedeljnik Vranjske koji realizuje projekat u partnerstvu sa Komitetom pravnika za ljudska prava – Yucom. Skupu je pored novinara iz Vranja, Loznice, Kikinde i Prijepolja, prisustvovala i Zorica Jović, članica Gradskog veća za kulturu, obrazovanje, informisanje i verska pitanja.

Projekat Nezavisno novinarstvo za nezavisno sudstvo finansira Evropska unija u okviru Medijskog programa 2014. Sadržaj ovog teksta i stavovi izneti u njemu su isključiva odgovornost nedeljnika Vranjske, Polimlje, Kikindske, Lozničke i YUCOM-a i ne odražava mišljenja i stavove Evropske unije.

   • Ostavi komentar