NEXUS – Vranje: Besplatni HIGIJENSKI ulošci za SVE OSNOVNE ŠKOLEUdruženja građana „Nexus – Vranje“ objavilo je saopštenje za javnost povdom projekta „Devojčice devojčicama“ koji je finansiran od strane Međunarodnog kluba žena. Saopštenje prenosimo u celosti i bez dodatnih izmena.

UG „NEXUS-Vranje“ realizuje projekat „Devojčice devojčicama“ koji finansira IWC (Međunarodni Klub Žena, Beograd). Projekat traje od 25. aprila do 30. juna 2024.Naša primarna akcija u okviru projekta bila je edukacija učenika o Reproduktivnom zdravlju, u sedam
osnovnih škola u Vranju i Vranjskoj Banji.

Takođe, smo obezbedili da sve osnovne škole u Vranju i Vranjskoj Banji, kao prve u Srbiji, imaju besplatni
i svim devojčicama dostupni makar „hitni“ higijenski uložak, kako bi normalno provodile vreme tokom nastave u školi tokom menstrualnog ciklusa, u postavljenom zidnom držaču za uloške, u školskom
toaletu.Ova potreba je identifikovana kroz direktan rad NEXUS-a sa devojčicama i praktično je njihova inicijativa.

Naime, grupa naših aktivistkinja (od 12 do 15 godina) je uradila tri dokumentarna filma o Rodnoj ravnopravnosti koji su koristile kao sredstvo zagovaranja u razgovoru sa donosiocima odluka.

Pogledajte još i ovo: Festival Edukativno dokumentarnih radova u oblasti Rodne ravnopravnosti

Njihov cilj je da aktivno učestvuju u realizaciji akcionog plana za rodnu ravnopravnost kroz predstavljanje
uočenih problema i predlaganje načina za njihovo rešavanje, od kojih je jedan svakako menstrualno
siromaštvo.

Žene čine otprilike polovinu stanovništva. Većina njih prolazi kroz menstrualni ciklus u proseku 40 godina.
To je značajan vremenski period, a briga o ciklusu je i dalje tabu tema.

Stručnjaci navode da su neki od neophodnih koraka za smanjenje menstrualnog siromaštva, pre svega, stavljanje na raspolaganje sredstava za menstrualnu higijenu svima u javnim ustanovama, javnim toaletma i skloništma za beskućnice, pristup sanitarnim čvorovima i toaletima na javnim mestima, smanjenje poreza menstrualnih proizvoda, zdravstvene zaštite i lekova i zaustavljanja stigmatizacije u društvu.

Set preporuka je proistekao sa realizovanih Interaktivnih radionica sa 532 učenika 5, 6 i 7. razreda u periodu jun, 2024:

 • Raditi na podizanju svesti dece o važnosti očuvanja reproduktivnog zdravlja.
 • Organizovati češće radionice ili časove odeljenjskog starešine na temu Reproduktivnog zdravlja.
 • Potrebno je osnažiti decu da o svojim psiho-fizičkim promenama razgovaraju sa osobama sa
  kojima mogu uspostaviti odnos međusobnog poverenja (roditelji, vršnjaci, nastavnici, psiholog,
  pedagog).
 • Osnaživanje dece da slobodno iznose svoje stavove i mišljenja, jer na promene u pubertetu
  treba da gledaju kao na nešto sasvim prirodno i normalno.
 • Negovanje aktivizma kod dece.
 • Toaleti u školama moraju biti funkcionalni: dostupan toalet papir, topla voda, menstrualni ulošci,
  vlažne maramice.
 • U školama organizovati kvizove znanja o promenama u Pubertetu.

NIV

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala. • Ostavi komentar