NASILJE nad ženama u Vranju: Sigurna kuća prihvatila 52 osobe u toku 2023. godinePo podacima iz Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost, tokom 2021. godine u Sigurnoj kući su bile smeštene 52 osobe i to 21 žena i 31 dete.

Broj žena iz sela i grada je bio ujednačen. Najveći broj žena, njih 15 je bez završene škole ili samo sa osnovnom, a samo 4 žene su u radnom odnosu.Štićenice Sigurne kuće su u njoj boravile prosečno 28 dana i za to vreme su dobile psihosocijalnu podršku. Poražavajući podatak je da se čak 6 žena nakon izlaska iz Sigurne kuće vratilo muževima nasilnicima.

U okviru Odbora za ljudska prava, 2002. godine, grupa žena je formirala SOS telefon za podršku i pomoć ženama. U prvih deset meseci 2022. godine, na SOS telefonu je bilo 511 poziva, od kojih je veći broj bio od istih žena koje su pretrpele neki vid nasilja. Prema svedočenju, više od 70 posto žena je potvrdilo neadekvatnu reakciju nadležnih institucija na prijavu nasilja.Kada je reč o bezbednosti žena u Vranju, u anketama i fokus grupama, 26 odsto žena je izjavilo da se ne oseća bezbedno u gradu, a 23 procenta da su bile izložene nekoj vrsti opasnosti, najčešće od pasa lutalica. Pored pasa lutalica, žene se ne osećaju bezbedno i zbog loše osvetljenosti, kao i brze i nasilničke vožnje na ulicama.

Kao predlog za rešavanje ovih problema, navele su edukacije o bezbednosti, bolju osvetljenost, povećan broj policijskih patrola, pojačana kontrola saobraćaja, kao i bolje umrežavanje institucija koje mogu da pomognu ženama.

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.    1. ArsicPek 21/06/2024

    Ostavi komentar