Aktivizam i mladi

Naš svet – naša pravila i zvanično u KOMS-u: Emilija Milenković u UPRAVNOM ODBORUUdruženje mladih “Naš svet, naša pravila” postalo je punopravna članica Krovne organizacije mladih Srbije. Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) je savez 111 udruženja mladih i za mlade, koji predstavlja najviše nezavisno predstavničko telo mladih u Srbiji.

To znači da sada ova organizacija koja se bavi mladima u Vranju može da glasa na Skupštini Krovne organizacije mladih Srbije i tako učestvuje u donošenju odluka od strane ove organizacije.

Takođe, programska direktorka udruženja mladih Naš svet, naša pravila postala je članica Upravnog odbora Krovne organizacije mladih Srbije. Ovo je izuzetno značajno za našu organizaciju, ali i za sve mlade u Vranju.

FOTO: KOMS – Naš svet naša pravila

Emilija će se tokom svog mandata fokusirati na to da se glas mladih iz malih i nerazvijenih lokalnih sredina čuje, jer mladi na jugu Srbije često nemaju dovoljno prilika i mogućnosti za razvoj u oblasti omladinske politike i poboljšanja života mladih. Takođe, Emilija će pokušati da približi nepovoljan položaj udruženja mladih u malim zajednicama, kao i mnoge prepreke prilikom omladinskog samoorganizovanja.

Ovom prilikom pozivamo sve mlade da nam šalju svoje predloge za unapređenje svog položaja i rešavanje problema u Vranju ali i na nacionalnom nivou na mejl office@nsnp.org.rs ili na instagram profil.  • Ostavi komentar