Aktivisti iz Komšiluka: Mladi da se uključe u javnu raspravu o SVOM POLOŽAJU

Eko Taxi Vranje

Udruženja građana Aktivisti iz Komšiluka pozvalo je sve zainteresovane da učestvuju u javnoj raspravi o Nacrtu Strategije za mlade.

Portal InfoVranjske.rs saopštenje prenosi u celosti i bez dodatnih izmena.Nakon šestomesečnog perioda, koliko je trajao proces pripreme i izrade Strategije unapređenja položaja mladih u Vranju, sada je u toku javna rasprava o predloženom nacrtu ovog veoma značajnog dokumenta za sve mlade u gradu. Ovaj dokument nastao kroz participativno učešće mladih, organizacija civilnog sektora koje rade sa mladima i lokalne samouprave.

Zemlja za nas – link ka platformi

Dosadašnja uključenost mladih u ovom procesu ogleda se kroz učestvovanje u istraživanju položaja i potreba mladih koje je predstavljalo osnov za izradu ove Strategije i kroz javni konkurs za učešće u radnim grupama.

Ovim putem pozivamo sve mlade da daju svoje komentare na predloženi Nacrt strategije i na taj način budu uključeni u proces donošenja odluka. Ovo je jedinstvena prilika da se vaš glas čuje i da utičete na konačnu verziju lokalne Strategije za mlade, ali i na to kako će izgledati omladinska politika u Vranju u naredne 4 godine.

Podsećamo Vas da su ciljevi, očekivani rezultati i aktivnosti definisani ovom Strategijom za mlade i da akcioni plan utvrđuje da li će se aktivnosti realizovati u datom periodu, utvrđuje indikatore i utvrđuje budžet za dati period, tako da Vas molimo da svoje komentare i sugestije dajete u vezi sa tim.

Kao član Koordinacionog tima i koordinator radne grupe za zapošljavanje, preduzetništvo i položaj mladih, ali i predsednik udruženja koje radi sa mladima mogu da kažem da ovaj dokument ima ozbiljan potencijal da značajno popravi položaj mladih u našem gradu, jer sadrži mehanizme koji bi to omogućili.

Radna grupa koju sam vodio uradila je analizu velikog broja mehanizama koje koriste druge lokalne samouprave i one najbolje, koji su dokazano pokazali efekat, uvrstila u predloženi dokument. Takođe, predloženi su i neki potpuno novi, inovativni modeli za podsticanje zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva mladih. Naravno put od predloženih ideja do same realizacije je dug i neizvestan, ali prvi korak je načinjen time što je grad Vranje predložene mere uvrstio u svoj strateški dokument.

Od juče je moguće ovaj dokument pogledati na platformi Građanskih inicijativa – Zemlja za nas na kojoj je moguće ostavljati komentare, lajkovati i dislajkovati određene delove dokumenta. U nastavku je link ka platformi i predloženom dokumentu. Javna rasprava traje do 22. decembra.

MSB    1. miki 16/12/2021

    Ostavi komentar