Kvalitet VAZDUHA u Vranju označen kao „IZUZETNO LOŠ“Nacionalna ekološko asocijacija objavila je na svom portalu rezultate merenje kvaliteta vazduha u Vranju.

NEA prikuplja informacije o kvalitetu vazduha na sedam mernih mesta, od čega se pet nalaze u gradu i dva u seoskim područijima.Najgori kvalitet vazduha izmeren je u ulici Svetozara Markovića, koja se nalazi u centru grada, u kojoj su PM 2,5 štetne čestice izmerene na 260  µg/m3, tok su PM 10 štetne šestice izmerene na 290 µg/m3.

Pored ove ulice, kvalitet vazduha u Vranju označen je kao „izuzetno loš“ i u ulicama Hilandarska i Vojvode Putnika.Kvalitet vazduha u seoskim područijima označen je kao „loš“.

NIV

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.  • Ostavi komentar