Konkurs za medija: Ko će morati da se dokazuje tokom IZBORA i za KOLIKO?

Eko Taxi Vranje

Gradsko veće Vranja u tekstu konkursa za sufinansiranje medija kao kriterijum ne pominje kritički odnos prema vlasti, a poziva se na „zaštitu ljudskih prava i demokratije“, što je međusobno kompatibilno i predstavlja spojene sudove demokratskog stanja u društvu.

Gradsko veće, međutim, u tekstu konkursa navodi da „raspisuje konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskog sadržaja iz oblasti javnog informisanja za tekuću godinu i za tu namenu predviđa 22 miliona dinara“, dakle, novca iz gradskog budžeta koji pune poreski obveznici, građani Vranja.U odluci o medijskom konkursu, Gradsko veće naglašava „da će se sufinansirati medijski projekti koji podižu kvalitet informisanja osoba sa invaliditetom i pripadnika manjinskih grupa, kao i onih koji se bave zaštitom ljudskih prava i demokratije“.

Gradska vlada u svom saopštenju na sajtu Grada Vranja nije navela kao kriterijum kritički odnos medija prema vlasti, što je najvažnija komponenta borbe za ljudska prava i demokratiju, budući da su mediji, naravno, slobodni i nezavisni, najjači korektiv svake vlasti.

U daljem tekstu medijskog konkursa, Gradsko veće kao kriterijume navodi pisanje i izveštavanje o obrazovanju, zdravstvu, socijalnoj tematici i drugim oblastima društvenog života, ali i dalje u širokom luku zaobilazi kriterijum kritičkog odnosa prema vlasti.

A stalno se i, reklo bi se, prenaglašeno poziva na „zaštitu demokratije i ljudskih prava“, ali nikako da inauguriše kriterijum kritike vlasti, što je i osnovni posao svakog medija.

S: Kostić  1. Соња Глигоријевић 09/03/2022
  2. stevica 09/03/2022
  3. Djerenka 09/03/2022
  4. Nezadovoljna 09/03/2022
  5. Banja 09/03/2022
  6. Mali Mrav 09/03/2022
  7. Bora 10/03/2022

  Ostavi komentar