Komentar dana: Referendum – SVI pozivaju NIKO ne daje odgovore

Eko Taxi Vranje

U nedelju 16.01.2022. godine je referendum. Ne može se reći omiljena krilatica naprednjaka „po prvi put u istoriji Srbije“ ali može se desiti nešto „po prvi put u istoriji Srbije i u svetu“.

Zašto su gradjani Švajcarske, svih njenih kantona, odlučno na referendumu 29.11.2021. godine na referendumsko pitanje: „Da li želite da sudije i tužioce više ne bira parlament nego Visoki savet pravosudja?“ u svim kantonima sa 69% NE, i 31% DA, dali legitimitet parlamentu da i dalje bira sudije i tužioce, a mi bi da menjamo.Zašto u najrazvijenijoj državi EU, Nemačkoj, sudije i tužioci biraju u parlamentu i pokrajinskim parlamentima – lotovima, a kod nas bi da menjamo.

Zašto Francuska, takođe članica EU, nije dala Viskokom savetu pravosudja koje ima 22 članova mogućnost da članovi koji dolaze iz redova pravosudja budu u većini, zato što je svesna da sudije ne mogu da u većini odlučuju o sudijama, već da mora da postoji kontrola.

Za sudije na visokim položajima saglasnost nakon izbora daje predsednik Francuske, za sudije na nižim funkcijama Ministar pravosudja Francuske. Zadržana je kontrola.

Predsednika Republike Srbije biraju gradjani, narodne poslanike u Skupštini Republike Srbije biraju gradjani. Predsednik i narodni poslanici odgovaraju gradjanima. Gradjani Republike Srbije ocenjuju rad Predsednika RS, narodnih poslanika, pa i Vlade Republike Srbije indirektno preko izabranih poslanika.

Ako te dve grane vlasti zakonodavna i izvršna podležu kontroli gradjana koji daju legitimitet postojanju demokratije i države, pošto gradjani čine državu, zašto bi sudska vlast bila izdvojena i oslobodjena kontrole.

Ako znamo da je korupcija široko rasprostranjena u sudstvu i tužilaštvu, da li ćemo je iskoreniti kada sudstvo i tužilaštvo oslobodimo kontrole. Ko će da promeni odluku sudija, da ih kontroliše kada ih oslobodimo odgovornosti.

Ono što je sigurno, bićemo „jedina zemlja na svetu gde će sudije i tužioci biti bez kontrole“ a što se „grbavo rodi, vek ne ispravi“. I još jedna zabluda koju pojedinci koji pozivaju na izlazak ne umeju da objasne a široko koriste, mi ni sa ovim ustavnim promenama ne možemo da dobacimo dalje prema članstvu u EU, jer ni sama EU više ne može da dobaci rastrzana svojim unutrašnjim problemima.

Nemi Posmatrač    1. Нико нема што Србин имаде 13/01/2022

    Ostavi komentar