Porodična manufaktura „Trajković“

Eko Taxi Vranje

Marta, sada već prošle 2016. godine, Visoka škola primenjenih strukovnih studija (VŠPSS) u Vranju, podnosi nadležnoj državnoj instituciji zahtev za akreditaciji novog studijskog programa – inženjerstvo zaštite životne sredine.

Ta nadležna državna institucija – Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAP) Republike Srbije, 16. septembra 2016. godine, odbila da Visokoj školi izda rešenje o akreditaciji.S puno strpljenja, precizno, članovi Komisije su konstatovali da Visoka škola nema kadrove za akreditaciji novog studijskog programa: tri doktora nauka Visoke škole, među kojima je i direktorka Svetlana Trajković, diplome doktora nauka stekli su na neakreditovanom Fakultetu za menadžment (FAM) u Novom Sadu.

No, direktorka škole, Svetlana Trajković o tome je ćutala. Osim nje, za ovu bruku i sramotu u Školi niko drugi nije imao pojma, čak ni Nastavno veće kao stručni i Savet škole kao organ upravljanja.
 
Onda, kao u nekom loše režiranom filmu, direktorka Trajković navrat-nanos, kreće u prepisku sa Komisijom i nadležnim institucijama.

A, kada su krtice u Školi provalile ovu ujdurmu i kada je pukla tikva, Svetlana Trajković, za „Vranjske“ od 22. decembra, reče sledeće: „Sada smo mi, na neki način, taoci dva potpuno različita mišljenja, različitih državnih organa“.

Ti „različiti državni organi“ za nju su Komisija za akreditaciju i Ministarstvo prosvete.

U školi svi ćute osim par sindikalaca i jednog uzbunjivača, koji su pokrenuli  pitanje razrešenja direktorke i o tome lično upoznali ministra obrazovanja, gospodina Mladena Šarčevića.

Kada se ta grupa profesora vratila iz Beograda i razgovora sa ministrom, čekala ih je „čestitka“ nadmene direktorke: uzbunjivač je dobio upozorenje da su u njegovom slučaju „ispunjeni uslovi za otkaz ugovora o radu“ zbog nepoštovanja radne discipline, a dvojici sindikalaca, iz istog razloga, decembarska zarada je umanjena za po 20 odsto – po 30.000 dinara.

Ovim su, barem privremeno, pravda i poštovanje zakona u VŠPSS, ustuknuli pred moralnim siledžijstvom.

Visoka škola je danas postala talac histerije i bolesnih ambicija direktorke i nekoliko njenih pajtaša, profesora, polaznika nadaleko čuvene manufakture „Trajković“.

 

   • Ostavi komentar