Koliko ZARAĐUJU zaposleni u Višem javnom TUŽILAŠTVU u Vranju?Objavljeni podaci u Informatoru o radu koji je izdalo Više javno tužilaštvo u Vranju za januar 2023. godine, prikazuju da su se zarade zaposlenih kretale u rasponu od oko 40.000 do 158.000 dinara.

Na funkciji Višeg javnog tužioca se nalazi Danijela Trajković. Njena mesečna zarada je bila neverovatnih 158.000 dinara, odnosno skoro 1350 evra. Na godišnjem nivou, to iznosi gotovo 1.900.000 dinara, što je 16.200 u evrima.Zamenici javnog tužioca, njih šestoro, plaćeni su sa oko 144.000 dinara ili 1230 evra. Godišnje, to je 1.730.000 u dinarima, odnosno 14.760 evra.

Najmanje zarade primaju upisničari i zapisničari, uglavnom nešto više od 40.000 dinara.Javno tužilaštvo je samostalni državni organ koji goni učinioce krivičnih i drugih kažnjivih dela. Počelo je sa radom 2010. godine, kao pravni sledbenik Okružnog javnog tužilaštva u Vranju. Nadležno je za područje Višeg suda u Vranju, gde spadaju grad Vranje i ostale opštine u Pčinjskom okrugu.

Javni tužilac u Višem javnom tužilaštvu nadležan je da postupa pred Višim sudom u Vranju i da nadzire i usmerava područna Osnovna javna tužilaštva u Vladičinom Hanu i Vranju sa odeljenjem u Bujanovcu.

U odnosu na 2021. zabeleženo je smanjenje broja predmeta za 6,61 posto. U izveštajnom periodu za celu 2022. godinu, VJT je primilo 4280 predmeta, od toga 1048 krivičnih, a 3242 ostalih.

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.  1. Kolumbo 17/02/2023
  2. ADA 17/02/2023
  3. Make 17/02/2023
  4. Falserica 18/02/2023
  5. Atlija Milorad 20/02/2023

  Ostavi komentar