Koliko je grad potrošio od 2017. za RASVETU ili gde je OTIŠAO novac GRAĐANA?Gradski većnik Miodrag Protić u svojoj izjavi za „Južne vesti“ rekao je da „do odluke o partnerstvu se došlo zbog velikih računa za struju i ušteda je moguća jedino kroz partnerstvo sa privatnikom“ i da firme koje su do sada vršile zamenu od 2019. godine, su umesto 5000 sijalica zamenile samo 1500 sijalica a to je Vranjance koštalo 111 miliona dinara.

Tom prilikom gradski većnik Protić zanemario je jednu činjenicu do koje dolazimo prostom analizom izvršenja budžeta, stavka „Ulična rasveta“ – Programska aktivnost „Upravljanje/održavanje javnim osvetljenjem“ i to od 2017. godine.Ako posmatramo samo Stalne troškove ulične rasvete, gde su, po obrazloženju službe budžeta „Rasporedjena sredstva po aproprijacijama namenjena za troškove javne rasvete za struju i održavanje javne rasvete“ malo para oči podatak da je u 2017. godini od ukupno planiranih 25.000.000 dinara za Stalne troškove (troškovi utroška struje) potrošeno samo 384.952 dinara ali zato je od planiranih 8.000.000 dinara za održavanje i zamenu sijalica potrošeno 7.904.145,00 dinara ili 98,8% sredstava.

FOTO Grad Vranje: Većnik Protić

U 2018. godini za Stalne troškove planirano je 51.352.000 dinara a plaćeno 15.383.389,00 dinara a za održavanje 8.919.786,00 dinara. Ovde treba napomenuti da se pojavljuje i stavka Usluge po ugovoru od 1.169.382,00 dinara.I dolazimo do 2019. godine i ukupnog budžeta za Uličnu rasvetu od 111.500.000,00 dinara. U 2019. godini, posle dva rebalansa i ne menjanja iznosa za javnu rasvetu a godina štednje je, za uličnu rasvetu je realizovano ukupno 104.578.631,00 dinar, od toga su Stalni troškovi 83.870.521,00 dinar, Usluge po ugovoru 1.788.828,00 dinara a Tekuće održavanje i popravke 18.919.282,00 dinara.

Ono što treba napomenuti da se u 2019. godini kao posebna stavka u okviru konta Ulična rasveta pojavljuje Zgrade i građevinski objekti – 3.112.000,00 dinara

U 2020. godini od ukupnog budžeta za Uličnu rasvetu planiranog odlukom o rebalansu 114.700.000,00 dinara, realizovano je po Završnom računu za 2020. godinu 117.622.098,00 dinara, a da niko nije reagovao za probijanje budžetske stavke, od toga su Stalni troškovi 75.554.622,00 dinara, Usluge po ugovoru 2.308.599,00 dinara a tekuće održavanje ulične rasvete 39.758.876,00 dinara. Zgrade i građevinski objekti – 9.000.000,00 dinara.

Ako sva pitanja ostavimo po strani, postavlja se jedno logično, da li je zamena 1.500 sijalica, po rečima većnika Protića iziskivala ovoliko investicija gradjana grada Vranja?

Pored toga, nameće se i pitanje kako smo od 384.952,00 dinara u 2017. godini za potrošenu uličnu rasvetu došli do 75.554.622,00 dinara u 2020. godini? Na pitanje šta će privatnik raditi za 4 miliona eura ne smemo ni da pomislimo da pokušamo da damo odgovor.

FOTO: InfoVranjske.rs

U Elaboratu o održavanju ulične rasvete koji je objavljen na sajtu grada Vranja u 2018. godini imali 4995 sijaličnih mesta, zamenili 1500 sijalica od tog broja, odakle sada u tenderu 6178 sijaličnih grla za zamenu od  ukupno 7.678 svetiljki.

Odgovor je lak, zaboravimo sve milione koji su iz budžeta dati pod stavkom Ulična rasveta kao da ništa nije dato i samo na 4995 dodajte 1500 i dobićete 6.495 za zamenu, što bi rekli, pojela maca silne milione, od nas počinje istorija.

Doduše, i gradonačelnik Milenković u odgovoru portalu InfoVranjske.rs reče da smanjujemo emisiju CO2, što je značajno za naše zdravlje nakon NATO bombardovanja i trovanja pozorišta oplatolom, doduše reče da će i zamenom privatnik sprečiti nelegane priključke, e sad, sto se to sprečava kontrolom potrošnje, nikom ništa.

„Brže – Bolje – Jače“ ili „Za našu decu“ ili „Zajedno možemo sve“ ili „Di si naši novci“?

A milioni? Milioni ispariše!

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.  1. Op trt 03/05/2022
  2. Драган 03/05/2022
  3. Ing.Ljubisa 03/05/2022
  4. Ako 03/05/2022
  5. Brat 03/05/2022
  6. Zoran Nikolic 04/05/2022
  7. Korpa 10/05/2022

  Ostavi komentar