Aktivizam i mladi

Karavan SLOBODNE zone u MEDIJSKOM SKLONIŠTUU Vranju će se od 9. do 11.09.2022. u Medijskom skloništu (Osme brigade 3) održatu projekcije 12 omladinskih filmova u okviru Karavana Slobodne zone Junior, kao i organizovati razgovor sa autorkom Teodorom Jovanović koja će predstaviti svoj rad u subotu, 10.09. Projekcije će biti organizovane od strane NVO “Generator” u saradnji sa Info Vranjskim i neformlanom grupom mladih „Viridi“.

Program Slobodna zona Junior uspostavljen je 2006. godine sa namerom da se u Srbiji pokrenu razgovori i prošire znanja o aktuelnim društvenim i političkim temama iz celog sveta, te da se putem primene angažovanih filmova u obrazovanju doprinese razvoju kritičkog razmišljanja kod mladih ljudi, povećanju medijske pismenosti, tolerancije, te razbijanju predrasuda i stereotipa.Program se tokom godina širio, te danas obuhvata aktivnosti u osnovnoškolskoj, srednjoškolskoj i visokoškolskoj nastavi, kao i vanškolske programe za srednjoškolce. U okviru potprograma Slobodna zona u osnovnim i srednjim školama do sada je izdato 4 priručnika praćenih kompilacijama filmova za korišćenje filma u nastavi u osnovnoškolskom i srednjoškolsom obrazovanju. Seminar u okviru ovog programa do sada je prošlo više od 1300 nastavnika osnovnih i srednjih škola iz cele Srbije, a program je iz ciklusa u ciklus bivao akreditovan od strane Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja.

Nakon višegodišnjeg rada u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju, metodika rada sa filmom kao nastavnim sredstvom uvedena je i u visokoškolsko obrazovanje. Tokom školske 2016/2017. godine akreditovan je i novi predmet “Film u nastavi”, koji je realizovan na studijskom programu master akademskih studija Centra za obrazovanje nastavnika na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Deo projekta Slobodna zona Junior čine i radionice angažovanog dokumentarnog filma za srednjoškolce – Regionalni kamp angažovanog filma za srednjoškolce i škola dokumentarnog filma za srednjoškolce “Free Zone Filmmaker School”. Cilj ove radionice jeste da srednjoškolcima pruži uvid u domete društvenog aktivizma, različite aspekte kreiranja društveno angažovanog filma, da ih ohrabri na interkulturalni dijalog, podstakne i podrži u razvijanju ideja.

Od 2017. godine pokrenut je i projekat Putujući bioskop “Slobodne zone Junior“ sa radionicom medijske pismenosti i video izložbom učeničkih radova u okviru kojeg je prethodnih godina preko 1700 srednjoškolaca iz više od 40 mesta u Srbiji imalo priliku da učestvuje na dvočasovnim radionicama vođenim od strane stručnih eksperata Slobodne zone Junior i da uči o medijskoj pismenosti.

U 2020. godini Slobodna zona Junior otpočela je  sa realizacijom dva velika projekta Naše razlike su naša snaga i How Do I See You?

Projekat Naše razlike su naša snaga za cilj ima da doprinese podsticanju, unapređenju i promovisanju vrednosti jednakosti, multikulturalizma, prihvatanja drugog i drugačijeg i poštovanja kulturne raznolikosti među mladima u Srbiji. Projekat je direktno uključio 90 izabranih mladih kreativaca uzrasta od 15 do 26 godina koji žive na teritoriji Republike Srbije.

U zavisnosti od njihovog interesovanja, jedan deo mladih učestvovao je u Kampovima društveno-angažovanog filma Slobodne zone Junior koji su rezultirali proizvodnjom 12 dokumentarnih ostvarenja, dok  drugi deo njih učestvuje  u Radionicama za facilitaciju dijaloga na teme pokrenute u filmovima nastalim u okviru projekta.

Dokumentarni filmovi praćeni razgovorima nakon projekcija biće prikazivani od proleća do jeseni 2022. godine na posebno organizovanim filmskim događajima u srednjim školama i lokalnim organizacijama u 60 mesta u Srbiji. Projekcije će biti deo šire kampanje za podizanje svesti o važnosti negovanja kulturne raznolikosti i multikulturalizma.

Proizvedeni filmovi, zajedno sa predloženim modelima njihove upotrebe u edukaciji, biće dostupni i na posebnoj platformi koja će predstavljati dragocenu bazu resursa za korišćenje filma kao sredstva za podizanje svesti o važnosti multikulturalizma. Projekat je finansiran od strane Evropske unije u okviru programa Podrška civilnom društvu Delegacije Evropske unije u RS, a sufinansiran je od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu i Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog RS.

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.  • Ostavi komentar