KAKO DA POVEĆATE PRINOS KUKURUZA UZ KVALITETNU PRIPREMU ZEMLJIŠTA

Eko Taxi Vranje

Ako ste u potrazi za savetima o pripremi zemljišta za setvu kukuruza na pravom ste mestu. Pored ostalih agrotehničkih mera i pravilnog odabira hibrida, za visok i stabilan prinos kukuruza potrebno je primeniti i takav sistem obrade zemljišta koji obezbeđuje stvaranje povoljnih uslova za pravilan i uspešan razvoj korenovog sistema.

Šta je predsetvena priprema zemljišta, zašto je važna priprema za povećan prinos kukuruza, kako se vrši priprema i koje mašine trebate koristiti saznajte u nastavku teksta.ŠTA JE I ZAŠTO JE VAŽNA KVALITETNA PREDSETVENA PRIPREMA ZEMLJIŠTA?

Predesetvenom pripremom obrađuje se zemljište, a to predstavlja:

  • otklanjanje neravnina stvorenih nakon osnovne obrade,
  • stvaranje povoljne strukture oraničnog sloja zemljišta
  • mešanje površinskog sloja radi bržeg zagrevanja zemljišta.

Ukoliko se vrši priprema odmah posle zimskog oranja, a pre mraza, vlaga će se bolje očuvati u zemljištu. Zemlja ispod kultivisanog sloja, a pod uticajem mraza biće manje sabijena. Na ovaj način semena će se lakše probijati do vlage. Adekvatnom predsetvenom pripremom zemljišta treba obezbediti odgovarajuće agrotehničke uslove za što bolju klijavost semena i kasniji razvoj biljaka, a to je rastresit površinski sloj koji će prekriti seme i optimalno zbijenu posteljicu na koju će seme biti položeno.

U zavisnosti od tipa zemljišta predsetvenu pripremu treba obaviti 7 do 10 dana pred setvu. U tom periodu dolazi do sleganja setvenog sloja. Najbolje vreme za predsetvenu pripremu je u proleće, kad se površina zemljišta prosuši (ako je osnovna obrada obavljena u jesen).

Tvrda posteljica i mek pokrivač je idealno okruženje koje će obezbediti optimalan prinos vaših useva. Rastresiti sloj smanjuje otpor klici pri nicanju, a donji obezbeđuje dobar kontakt između semena i zemljišnih čestica. Predsetvena pripremana utiče na kvalitet, brzinu setve i ujednačenu dubinu setve.

FOTO: HUĐI

PRIPREMA ZEMLJIŠTA I SETVA KUKURUZA

Ukoliko je osnovna obrada zemljišta odnosno oranje obavljeno krajem leta ili početkom jeseni onda predsetvena priprema treba da počne krajem jeseni i to kao takozvana gruba priprema. U proleće kada se površina zemljišta prosuši pristupa se finoj površinskoj predsetvenoj pripremi, koja pored zatvaranja brazdi ima za cilj da uništi korovske vrste, kao i da površinski sloj usitni i omogući najbolje uslove za setvu i nicanje.

Pri osnovnoj obradi (oranju), koja je obavljena u jesen, bilo je potrebno izvršiti i osnovno đubrenje. U zemljište na kome se gaji kukuruz neophodno je za prinos od 10 t/ha vratiti 120-180 kg/ha azota, 70-120 kg/ha fosfora, i 40-120 kg/ha kalijuma.

Predsetvenu pripremu treba izvršiti 7 – 10 dana pre početka setve. Za obavljanje predsetvene pripreme zemljišta treba odabrati mašine sa najmanjim brojem prohoda koje će pored obavljenog posla najmanje gaziti i sabijati zemljište jer to smanjuje gubitak vlage iz zemljišta usled isparavanja. Naš savet je da izaberete setvospremač ili ukoliko imate mogućnosti germinator.

Kukuruz treba sejati na dubini od 5 do 7 cm, a na lakšim zemljištima eventualno može na dubini od 6 do 8 cm. Razmak između redova kod setve kukuruza uvek treba da bude 70 cm, a u samom redu razmak zavisi od hibrida koji sejete i od kvaliteta semena. Na osnovu planirane gustine setve treba izračunati i količinu potrebnog semena za setvu. Iz deklaracije o kvalitetu semena, koja je ispisana na svakom pakovanju semenskig kukuruza, izračunava se upotrebna vrednost semena, a pomoću nje i norma setve. Pravilna gustina useva je jedan od osnovnih preduslova za postizanje visokih i stabilnih prinosa.

MAŠINE ZA PREDSETVENU PRIPREMU ZEMLJIŠTA

Kao što smo već naveli, za obavljanje predsetvene pripreme zemljišta treba odabrati mašine sa najmanjim brojem prohoda. Najbolje mašine za taj posao su setvospremači i germinatori (kompleksni setvospremači).

Setvospremač je priključna mašina za traktore, jednostavne i robusne konstrukcije. Kako bi dali što bolje rezultate, najkvalitetniji setvospremači imaju dodatne funkcije. Ramske konstrukcije nisu kruto vezane za osnovnu gredu mašine, već se slobodno kreću oko horizontalne šipke, što joj omogućava da savladava neravnosti terena. Omogućeno je vrlo jednostavno podešavanje visine ramske konstrukcije, a na taj način podešava se radna dubina setvospremača. I ono što je takođe bitno, kod modela setvospremača sa dodatnim radnim krilima omogućeno je hidraulično spuštanje i podizanje krila, tako da ga vrlo jednostavno možete sklopiti i rasklopiti bez dodatnog alata i velike snage.

Germinator je kompleksni setvospremač koji u jednom prohodu sprovodi kompletnu operaciju pripreme površinskog sloja zemljišta za setvu. Veoma je korisno ali i ekonomično oruđe, njime ćete dosta uštedeti vremena i goriva, a ovaj način se izbegava i nepotrebno gaženje zemljišta. Sastavljen je od ramske konstrukcije, ravnajuće letve koja se nalazi u prednjem delu, radnih tela (S opruge) i ukoliko je veći model poseduje dve ili više krila.

PONUDA SETVOSPREMAČA I GERMINATORA

Ukoliko želite da sada kupite setvospremač ili germinator, naš predlog je da pogledate mašine kompanije “Huđik” koja predstavlja jednu od vodećih kompanija na domaćem tržištu kada su u pitanju priključne mašine.

Na njihovom sajtu pogledajte spisak prodajnih mesta na kojima možete uživo videti mašine i popričati sa stručnim osobljem, a ukoliko niste u mogućnosti da posetite neko od prodajnih mesta možete ih pozvati telefonom.

U ovom tekstu iznesene činjenice i informicije nisu stavovi portala InfoVranjske.rs i mediji ne odgovoara za navode u ovom tekstu.  • Ostavi komentar