Kakav VAZDUH dišu Vranjanci?U vazduhu koji su u junu disali Vranjanci nije bilo sumpor, azot dioksid i čađ nisu prelazili granične vrednosti, navodi se u izveštaju koji je objavio Zavod za javno zdravlje Vranje.

Kako se navodi u izvešptaju nivo sumpor dioksid nije bio preko granične vrednosti, kao ni preko tolerantne vrednosti na svim mernim mestima u Gradu Vranju.Po važećoj Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ni azot dioksid nije bio preko granične vrednosti, kao ni preko tolerantne vrednosti, dok nivo čađi nije prelazio maksimalno dozvoljene vrednosti.

Dodaje da nivo ukupnih taložnih materija nije bio preko maksimalno dozvoljene vrednosti za jedan mesec ni na jednom od pet mernih mesta u gradu.Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.  1. Teklas . 05/08/2022
  2. Voja 05/08/2022
  3. Ivan 05/08/2022
  4. Tričko 05/08/2022
  5. Tane 05/08/2022
  6. mozak na policu 05/08/2022
  7. Radnik 05/08/2022
  8. Gospon 06/08/2022
  9. Gradjanin 06/08/2022
  10. Otrovi 07/08/2022
  11. Simka 09/08/2022

  Ostavi komentar