Kakav je vazduh u Vranju?Prema podacima koji se svakodnebmo ažuriraji na sajtu Nacionalne ekološke asocijacije (NEA), vazduh u Vranje je dobar.

Prema podacima iz izveštaja o kontroli kvaliteta vazduha za oktobar Zavoda za javno zdravlje u Vranju, koji je objavljen u utorak na sajtu gradske uprave, na mernom mestu ZZJZ u Vranju 13 dana je bilo u klasi odličnog kvaliteta vazduha, a 18 u klasi dobar, dok je na mernom mestu u Osnovnoj školi „Svetozar Marković“ 27 dana kvalitet vazduha bio u klasi odličan, a jedan u klasi dobar.Mereni zagađivači poput sumpor dioksida, azot dioksida, čađi i sličnog, nisu prelazili dozvoljene vrednosti.

Kada je reč o klasifikaciji vazduha, odličan vazduh znači da prisutno zahađenje vazduha predstavlja mali ili nikakav rizik, a dobar da kvalitet vazduha može imati blaži negativni uticaj na zdravlje ljudi (na osobe sa srćanim i plućnim oboljenjima).

NIV  1. Srećko 24/11/2021
  2. Коперник 24/11/2021
  3. Laž 24/11/2021
  4. Vizionar 24/11/2021
  5. Šanko 24/11/2021
  6. Slavko 25/11/2021

  Ostavi komentar