Kabinet NOVICE Tončeva potpisao ugovore sa udruženjima sa teritorija nedovoljno razvijenih opštinaKabinet ministra Novice Tončeva objavio je saopštenje za javnost povodom projekta za unapređenje nedovoljno razvijenih opština. Saopštenje prenosimo u celosti i bez dodatnih izmena.

Surdulica, 9. jun 2023 – Kabinet ministra za unapređenje nedovoljno razvijenih opština Novice Tončeva potpisao je ugovore o finansiranju projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja sa teritorija izrazito nedovoljno razvijenih opština za 2023. godinu. Ukupno opredeljena sredstva iznose 15.000.000,00 dinara, a na poziv Kabineta ove godine stiglo je rekordnih 122 prijava projekata dok je sredstva dobilo 75 udruženja.

Kabinet za razvoj nedovoljno razvijenih opština treću godinu zaredom organizuje dodeljivanje sredstava udruženjima sa nerazvijenih područja. Kontinuitet koji održavamo i sve veći broj projekata koji stižu jasan je indikator da smo stekli ozbiljno poverenje civilnog sektora, da imamo dobru komunikaciju, razumemo potrebe i zajedno dolazimo do rešenja. Ovo pokazuje i koliko je značajna pomoć koju pružamo jer utičemo na razvoj svih životnih segmenata u opštinama iz četvrte kategorije po stepenu razvijenosti. Ove godine projekti su pristizali iz svih 44 izrazito nedovoljno razvijenih opština i želim da se zahvalim udruženjima na trudu i poverenju koje su nam ukazali. Svako ko je imao priliku da sarađuje sa mojim Kabinetom zna da strpljivo i posvećeno prolazimo korak po korak sa svima kojima je potrebna pomoć u procesu prijavljivanja ili razjašnjavanja, a na taj način pored finansijske podrške vršimo i edukaciju koja osigurava odličnu realizaciju aktivnosti. U prilog tome govori i kvalitet i dobro osmišljavanje projekata i motivisanost udruženja, što dovodi do unapređenja segmenata života za koja su aplicirali. Za to se borimo, da zajedničkim snagama osnažimo nerazvijene delove naše Srbije i obezbedimo kvalitetne uslove za život i rad“ – izjavio je ministar Novica Tončev.

Udruženja su se prijavljivala za sledeće oblasti: zapošljavanje – mladih i teže zapošljivih kategorija stanovništva; kultura – projekti podrške organizovanja aktivnosti udruženja i uključivanja u kulturnu sferu društva; bezbednost – projekti unapređenja bezbedonosne kulture, rada na prevenciji i zaštiti od nasilja i merama povećanja bezbednosti u saobraćaju; aktivizam, volonterizam i mobilnost – aktivno učestvovanje u radu lokalne zajednice; zdravlje – projekti unapređenja kapaciteta lokalne zajednice za smanjenje rizika i rizičnih ponašanja od upotrebe droge, alkohola i drugih štetnih supstanci i osnaživanje svesti o zdravom načinu života; životna sredina – za održivi razvoj zaštite životne sredine; rodna ravnopravnost – unapređenje rodne ravnopravnosti; socijalna pitanja – projekti pomoći udruženjima koja rade sa socijalno ugroženim osobama, osobama sa invaliditetom, marginalnim grupama i ostalim.  • Ostavi komentar