JP VODOVOD demantuje RIBOLOVCE: Na BRANI PRVONEK – stanje REDOVNOJavno preduzeće Vodovod Vranja objavio je saopštenje za javnost na svom zvaničnom sajtu. Portal InfoVranjske.rs saopštenje prenosi u celosti i bez dodatnih izmena.

Shodno informacijama koje su se pojavile na društvenim mrežama a tiču se kvaliteta i ispravnosti vode za piće, obaveštavamo naše sugrađane i korisnike javnog sistema vodosnabdevanja, da su stručne službe JP VODOVOD Vranje hitno reagovale na terenu i izvršile potrebna uzorkovanja vode na nekoliko lokacija na samoj akumulaciji Prvonek.Tom prilikom utvrđeno je da je stanje akumulacije potpuno normalno i očekivano za ovo doba godine. Parametar vode kao što je boja na površini jezera je posledica predhodnog kišnog perioda, pri čemu su bujični tokovi doneli zamućenje.

Zbog velike količine vode u jezeru, taloženje nanosa i izbistrenje vode se odvija sporo, što je normalna pojava za akumulaciju ovog tipa. U svom eksploatacionom veku, ovakva pojava je registrovana svaki put posle obilnog kišnog perioda.Što se tiče kvaliteta vode za piće, laboratorija u postrojenju za preradu pitke vode kontinuirano u toku 24č vrši ispitivanje sirove i prerađene vode koja se distribuira građanima. Svi rezultati analiza uključujući i poslednjih 48č ukazuju da nema promene u kvalitetu vode za piće i da su ispitivani parametri usaglašeni za zahtevima propisanim u: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće „ Sl list SRJ‟, br.42/99, 44/99 i „Sl glasnik RS‟, br.28/19.

Ističemo da je voda za piće iz javnog sistema vodosnabdevanja potpuno ispravna i da nema razloga za zabrinutost.

NIV

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.  1. Ana 17/07/2023
  2. da 17/07/2023
  3. Lelek 17/07/2023
  4. Zoki 17/07/2023
  5. Tričko Prvi 17/07/2023
  6. Mostanica 17/07/2023
  7. Komša 17/07/2023
  8. Zabrinuti 18/07/2023

  Ostavi komentar