Javni poziv za dodelu finansijske podrške „Vidimo se u EU!“Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD), u partnerstvu sa članicama koalicije, organizacijama Proaktiv i Odbor za ljudska prava iz Niša, u okviru projekta „Vidimo se u EU”, raspisuje javni poziv za dodelu finansijske podrške organizacijama civilnog društva i neformalnim grupama u Nišavskom, Jablaničkom, Pčinjskom i Pirotskom okrugu. Podrška je usmerena na podizanje kapaciteta organizacija civilnog društva i neformalnih grupa sa juga Srbije za aktivno učešće i doprinos procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. Projekat „Vidimo se u EU“ predstavlja novu priliku za sve aktivne građane sa juga Srbije da daju svoj nesebični doprinos procesu integracije naše zemlje u Evropsku uniju, kroz promociju osnovnih vrednosti, ukazujući na uticaj koji ovaj proces ima na svakodnevni život gradjana, kao i na međusobne ekonomske, društvene i kulturne veze Srbije i EU. Više informacija o uslovima konkursa možete pronaći u dokumentu Javni poziv – Vidimo se u EU!

„Želimo da osnažimo sve naše sugrađane, a naročito mlade ljude, da preuzmu aktivnu ulogu u promociji osnovnih EU vrednosti, kao što su osnovne ljudske slobode, jednakost i poštovanje ljudskih prava, i da ih motivišemo da svojim primerom pokažu kako tolerancija i nediskriminacija mogu da oblikuju bolje društvo. Ovo je šansa da naš glas odjekne i da uklonimo barijere koje stoje na putu našeg efektivnijeg uključivanja u razvoj naših lokalnih zajednica,“ dodaje Tadija Mitić.Podrška će biti pružena izgradnji jakih lokalnih partnerstava i mreža koje će omogućiti razmenu znanja i resursa, i jačati kapacitete svih uključenih strana za zajednički rad na ostvarivanju ciljeva EU integracija. Pored toga, fokus ove podrške biće usmeren i na unapređenje lokalnih politika kako bi one bile usklađene sa standardima i najboljim praksama EU, što će doprineti stvaranju inkluzivnijih, transparentnijih i efikasnijih lokalnih uprava za sve nas. Kreiramo zajednice po meri meštana!

„Ovaj projekat je naša prilika da se informišemo, angažujemo i inspirišemo jedni druge. Pozivamo vas da iskoristite prilike koje pruža EU i da zajedno radimo na stvaranju održive budućnosti za naše zajednice. I naš Jug je deo EU“, zaključuje Tadija Mitić.U svrhu ostvarivanja postavljenih ciljeva, partneri će podržati projektne inicijative u skladu sa postavljenim ciljevima i navedenim tematskim oblastima, dodeljujući dve vrste grantova:

‘’Start up’’ grantovi (do 500.000 rsd) – namenjeni su neformalnim grupama i malim lokalnim organizacijama za realizaciju inicijativa u skladu sa propisanim ciljevima i navedenim tematskim oblastima, a koje se fokusiraju na rešavanje problema u lokalnim zajednicama, sa posebnim naglaskom na mobilizaciju mladih i njihovo uključivanje u aktivnosti koje doprinose promociji EU vrednosti i procesu evropskih integracija. Specifični kriterijumi za dodelu ovih grantova uključuju aktivnosti koje su usmerene na zadovoljenje potreba većeg broja građana, posebno mladih, kroz razvoj i implementaciju strategija angažovanja i komunikacije, promociju EU integracija i osnovnih vrednosti EU, kao i aktivnosti koje imaju potencijal za mobilizaciju većeg broja građana u zajednicama; projektne aktivnosti u okviru ove grant šeme mogu da traju od 6 do 8 meseci. 

  Grantovi za sistematična rešenja (do 1.000.000 rsd) – ovi grantovi namenjeni su lokalnim organizacijama koje su utemeljene i prepoznate u zajednici, a u okviru svog delovanja intenzivno rade na aktivnostima javnog zagovaranja, umrežavanja i razvoja različitih strategija za uticaj na procese donošenja odluka vezane za evropske vrednosti i proces EU integracija; cilj ovih inicijativa treba da bude osiguravanje veće transparentnosti, otvorenosti i odgovornosti organa javne vlasti na lokalnom nivou kroz inicijative zagovaranja usmerene na specifične probleme. Ove aktivnosti su usmerene na kreiranje i implementaciju sistematičnih rešenja u zajednici, posebno u oblastima javnih i omladinskih politika, vladavine prava, zaštite životne sredine i drugih problema sa kojima se svakodnevno susreću zajednice na jugu Srbije; pored ovog seta aktivnosti i akcija, inicijative bi trebalo da pokažu da razmišljaju o dugoročnim potencijalima za zajednicu i samu inicijativu, za sistematična i održiva rešenja koja doprinose razvoju lokalnih zajednica, da omoguće kontinuirano uključivanje i efikasnu saradnju različitih zainteresovanih strana i doprinesu konkretnim promenama u ciljanim tematskim oblastima; predložene projektne aktivnosti  u okviru ove grant šeme mogu da traju od 8 do 10 meseci. 

   Tokom trajanja otvorenog poziva zainteresovanim organizacijama i neformalnim grupama na raspolaganju će biti i tim NKD-a putem elektronske pošte: [email protected]. NKD tim će davati odgovore na sva pojedinačna pitanja poslata do 1. juna isključivo putem elektronske pošte.

   Rok za podnošenje prijava je 10. jun do 23:59 časova slanjem popunjenog aplikacionog formulara i budžeta na [email protected] sa naznakom za koju vrstu podrške se prijavljujete.

   Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.    1. СРБИН 11/05/2024
    2. deda mraz 11/05/2024
    3. Tričko Prvi 11/05/2024
    4. БРАВО 11/05/2024

    Ostavi komentar