Jana Trajković Bogdanov i Dragan Antić podneli peticiju: Da sačuvamo Markovo KaleJana Trajković Bogdanov iz Srbija Centar „SRCE“ i Dragan Antić iz Ekološkog ustanka – Ćuta podneli su danas peticiju Gradu Vranju povodom advekvatne zaštite i nadzora tvrđave Markovo Kale.

Od Gradske uprave se zahteva postavljanje kontejnera, osvetljenja i video nadzora koji bi pratila odgovarajuća institucija koju Grad Vranje zaduži, stoji u kratkom obaveštenju.Oni naglašavaju da se godinama unazad stvara divlja deponija na samom prilazu tvrđavi Markovo Kale.

Kako bismo sprečili nesavesne građane koji odlažu smeće van mesta koje je predvidjeno za otpad Gradskoj upravi Grada Vranja, Gradonačelniku Grada Vranja i Predsednici Skupštine Grada Vranja smo uputili ovu peticiju, rekli su Trajković – Bogdanov i AntićOni podsećaju da u skadu sa Statutom grada Vranja, organi imaju dužnost da odgovore u roku od 30 dana od dana dostavljanja peticije.

TEKST PETICIJE

SA PREDLOGOM DA naslovni organi Grada Vranja, u okviru svojih nadležnosti, pokrenu odgovarajući postupak i preduzmu određene radnje, sve u cilju donošenja ODLUKE o pružanju adekvatne zaštite i nadzora tvrđave Markovo Kale, koja predstavlja kulturno dobro pod zaštitom države. Pod adekvatnom zaštitom i nadzorom se podrazumeva postavljenje kontejnera, rasvete i video nadzora kako bi se ovo kulturno dobro štitilo od nesavesnih građana koji odlažu smeće van mesta koje je predviđeno za otpad. Dešavanja koje bi predložene kamere beležile mogu pratiti odgovarajuće institucije koje bi grad zadužio, a nesavesnim građanima bi Komunalna inspekcija i ekološki inspektori pisali odgovarajuće kazne koje su propisane zakonom.


Povodom napred navedenog, podnosioci daju sledeće
OBRAZLOŽENJE


Nadležni organi grada Vranja su u skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima i Statutom Grada u obavezi da se staraju o kulturno-istorijskim znamenitostima koji se prostiru na celoj teritoriji, odnosno, da održavaju čistoću i staraju se da isti ne budu ugroženi.

Godinama unazad, građani Vranja su svedoci divlje deponije koja se stvorila kako na samom prilazu tvrđavi Markovo Kale, tako i oko nje čime se ugrožava život i zdravlje građana i odraz je velike sramote grada, njegovih stanovnika ali i same vlasti koja godinama ostaje nema na ovaj problem.

Slika koju viđaju turisti i stanovnici grada, na prilazu tvrđavi i oko nje, pokazuje kakav odnos većina ima prema kulturnom dobru pod zaštitom države, ali i kakav odnos imaju organi Grada Vranja koji imaju obavezu da se staraju o zaštiti životne sredine i kulturnom nasleđu.

Podsećamo da je u našoj organizaciji i uz učešće tridesetak volontera prilaz tvrđavi očišćen detaljno sa željom da tako ostane. Kako bi tvrđava ostala čista, dostupna za posetioce, a naš trud i želja cenjeni i prihvaćeni, neophodno je da se preduzmu odgovarajuće mere kako se prilaz ne bi opet pretvorio u divlju deponiju.

Na samom putu od skretanja za hotel Pržar do tvrđave postoje još nekoliko divljih deponija i čekamo da Grad Vranje preduzme mere da ukloni i njih jer su više puta prijavljivane Odeljenju za inspekcijske poslove koje je sačinilo službene beleške i prosledilo Gradskom veću na rešavanje istih.

Pravni osnov za podnošenje peticije proizilazi iz odredbe čl. 106. Statuta grada Vranja, a mogućnost donošenja odluke od strane Grada Vranja po predlogu iz ove peticije proističe iz odredbi čl. 15 i čl. 16. st. 1 tač. 3, tač. 7, tač. 9, tač. 13, tač. 16, tač. 17, zatim čl. 17, čl. 18 i čl. 19 Statuta Grada Vranja.

Podnosioci podsećaju naslovne organe da su u skladu sa odredbom čl. 106, st.3 Statuta grada Vranja, dužni da u roku od 30 dana od dana dostavljanja obaveste podnosioce o predlogu obrazloženom u ovoj peticiji.

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.  • Ostavi komentar