ISTRAŽUJEMO: Više od 70 odsto ŽENA NIJE ZADOVOLJNO kvalitetom zdravstvene zaštiteU anketama i fokus grupama koje su sprovedene tokom izrade Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost, čak 70 odsto žena nije zadovoljno kvalitetom zdravstvene zaštite.

Prema podacima, u Domu zdravlja preventivne preglede obavi samo 0,35 posto žena. Institut za javno zdravlje je izneo podatak da je u 2020. godini stopa maloletničkih porođaja iznosila 21,5 procenata, dok je 2021. ta stopa bila 5,3 odsto.Ispitanice iz anketa i fokus grupa su navele da 68 posto njih odlazi kod lekara samo kad je neophodno, a 7 procenata nikad ne ide. Polovina žena vrši redovne ginekološke preglede, dok 8 odsto nikad ne ide kod ginekologa. Kada je reč o zdravom načinu života, 56 posto žena pazi na ishranu, 5 uopšte ne vodi računa o ishrani, a samo 23 redovno vežba.

Iako Vranje ima Opštu bolnicu, Dom zdravlja, 13 Zdravstvenih ambulanti, 6 Zdravstvenih stanica i prema statistici dovoljan broj lekara, više od dve trećine žena nije zadovoljno zdravstvenom zaštitom.One su kao probleme navele nemogućnost zakazivanja pregleda kod specijaliste, liste čekanja, nedovoljan broj preventivnih pregleda, naročito u selima.

Ukazale su i na nestručnost medicinskog kadra, neposvećenost pacijentkinjama, kao i na to da kad imaju psihički problem nemaju sa kim da porazgovaraju.

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.  1. Ana 26/06/2024
  2. Јела 26/06/2024
  3. Dr 26/06/2024
  4. Gradjanin 26/06/2024
  5. Odgovor za Jelu 26/06/2024
  6. Irena 27/06/2024

  Ostavi komentar