Aktivizam i mladi

ISTRAŽUJEMO: Koji su najveći PROBLEMI u unapređenju POLOŽAJA mladih?Na osnovu konstantne interakcije sa mladima u Vranju i zaključaka analize njihovih potreba, kao osnovni problem u Strategiji za mlade u omladinskoj politici identifikovano je nedovoljno učešće u životu lokalne zajednice.

Uzroci navedenog problema se pronalaze u slaboj uključenosti mladih u aktivnostima. Dovodi se u pitanje i prilagođenost trenutnih programa potrebama jer u prethodnim godinama nije bilo ispitivanja potreba mladih pa se aktivnosti baziraju na pretpostavkama.Mladi nisu obavešteni o prednostima koje nudi njihov aktivizam u životu lokalne zajednice, što doprinosi njihovoj slabijoj zainteresovanošću za aktivizam. Ne postoji ni podrška organizacijama koje se bave mladima na lokalu.

Pored toga, identifikovan je i problem slabe zapošljivosti mladih muškaraca i žena, kako zbog nedovoljne privredne aktivnosti na teritoriji lokalne samouprave, tako i zbog nedostatka praktičnih znanja i iskustva mladih.Primećena je slaba zainteresovanost mladih za pohađanje obuka i stručnih praksi koja verovatno proizilazi iz nedovoljne informisanosti o prednostima koje mogu da ostvare pohađanjem obuka ili praksi.

Stepen uključenosti mladih u aktivnostima udruženja mladih i za mlade i drugim vidovima aktivizma je nizak. Mladi smatraju da ne učestvuju u dovoljnoj meri u procesima donošenja odluka.

Uzroci ovih problema se mogu pronaći u nedostatku sistemske podrške radu lokalnih organizacija, nepostojanju konkursa za sprovođenje omladinske politike na lokalnom nivou i neaktivnosti mehanizama za aktivno učešće u procesima donošenja odluka (Savet za mlade).

Iako je primećena zainteresovanost mladih da stvaraju kulturne sadržaje, kao i da ih konzumiraju, neophodno je da lokalna zajednica kreira dodatne mehanizme koji će omogućiti mladima puno učešće u kulturnom životu.

Neophodno je dalje unapređenje programa koji popularišu kulturu i kulturno stvaranje među mladima, kao i njihovo udruživanje i medijsku promociju.

V. ILIĆ

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.    1. Promasaj 27/05/2024

    Ostavi komentar