Istražujemo: Ko su članovi KOORDINACIONOG tela za sprovođenje STRATEGIJE o mladima?U dokumentu Strategije o unapređenju položaja mladih u Vranju predviđeno je formiranje Koordinacionog tela zaduženog za sprovođenje same strategije.

Navedeno je da je telo sastavljeno od predstavnika Kancelarije za mlade, drugih institucija koje učestvuju u sprovođenju utvrđenih mera i aktivnosti, kao i od predstavnika udruženja mladih. Za administrativnu, tehničku i stručnu podršku radu Koordinacionog tela, nadležna je Kancelarija za mlade.Koordinaciono telo čine član Gradskog veća za resor Omladina i sport Nenad Đorđević Neši (U trenutnku osnivanja Koordinacion tela Đorđević je obavljao ovu funkciju), koordinator Kancelarije za mlade Luka Trajković, predstavnica Odeljenja za budžet i finansije Anita Jovanović, predstavnik Saveta za mlade Stefan Kostić, kao i Uroš Ilićiz udruženja Aktivisti iz komšiluka.

Strategija predviđa da se Koordinaciono telo sastaje najmanje dva puta godišnje, predstavi izveštaj o sprovedenim merama i aktivnostima, kao i da pruži informacije o problemima koji su prepoznati u sprovođenju pojedinih mera i aktivnosti.Pored navedenog, Koordinaciono telo je zaduženo da vodi raspravu o primećenim problemima u sprovođenju Strategije i zajednički donosi odluke o načinu na koji bi dati problemi mogli da se prevaziđu.

Iz samog opisa, nagovešteno je da će se iako je ovo telo formirano u cilju sporovođenja strategije što mu stoji i u samom imenu, ono primarno baviti monitoringom sprovedenih aktivnosti, pa istraživači iskazuju bojazan da se zapravo nijedno telo neće suštinski baviti implementacijom.

Ističe se da Kancelarija za mlade treba da jednom godišnje Skupštini grada Vranja podnosi na usvajanje godišnji izveštaj o sprovođenju Akcionog plana i to u roku od 120 dana po isteku svake kalendarske godine.

Kancelarija za mlade je dužna da svake treće godine od datuma usvajanja Strategije, Skupštini podnosi izveštaj o sprovođenju, ali je nejasno zašto se godišnji izveštaj o implementaciji Strategije predviđa tek za svaku treću godinu.

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.    1. БРАВО 09/05/2024

    Ostavi komentar