Aktivizam i mladi

Istražujemo: Kako se primenjuje Zakon o finansiranju mladih u Vranju?Zakon o mladima, donesen 2011. godine, pored unapređenja društvenog položaja mladih i stvaranja uslova za ostvarivanje potreba i interesa mladih, uređuje i oblast finansiranja potreba i interesa mladih u jedinici lokalne samouprave.

Finansiranje mladih u jedinici lokalne samouprave vrši se u skladu sa potrebama i ekonomskim mogućnostima lokalne samouprave.Sredstva iz budžeta bi trebalo da se izdvajaju za podsticanje mladih da aktivno učestvuju u društvenim tokovima kroz afirmaciju, podršku omladinskim aktivnostima i neformalno obrazovanje.

Trebalo bi da se izdvaja za osnivanje i rad kancelarije za mlade, klubova za mlade, omladinskih centara, podsticanje udruženja mladih da učestvuju u sprovođenju omladinske politike.Potrebno je i stvaranje uslova za aktivno i kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih, bavljenje sportom, potrebe u oblasti kulture, organizovanje volonterskih aktivnosti, obuka, seminara, usavršavanje i zapošljavanje.

Prema ovom Zakonu, nadležni organ jedinice lokalne samouprave bliže uređuje uslove i način dodele sredstava iz budžeta, odnosno odobrenja projekata za zadovoljenje potreba mladih.

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.    1. Lopovi 04/05/2024

    Ostavi komentar