Aktivizam i mladi

Istražujemo: Evo kako izgledaju OMLADINSKI CENTRI u Evropskoj UNIJINacionalna omladinska fondacija FNT je jedina nevladina omladinska struktura priznata Zakonom o mladima u Rumuniji.

Postoji od 2007. godine i zastupa interese preko 175 nevladinih omladinskih organizacija sa lokalnog nivoa. Omladinski centri olakšavaju pristup obrazovnim, profesionalnim i rekreativnim aktivnostima.Omogućavaju mladima učenje stranih jezika, a posebna pažnja se poklanja kulturnom životu u vidu pozorišnih časova i umetničkih predstava.

Omladinska fondacija okruga Timiš FITT je nevladina organizacija u zapadnom delu Rumunije osnovana 1990. godine. Njene aktivnosti se kreću od socijalnih programa za mlade u nepovoljnom položaju do kulturnih programa, aktivizma i politike.Čine je omladinske nevladine organizacije okruga Timiš. FNT i FITT su u Domu omladine u Temišvaru otvorile Info centar za mlade. Cilj ovog centra je da se mladi osnaže preko informacija, odnosno preko velikog broja brošura i vodiča koji pokrivaju veliki broj tema.

Pored toga, u centru se organizuju radionice, kursevi, kao i savetodavne usluge u vezi sa informisanjem, stažiranjem, traženjem posla, studiranjem.

Dom omladine u Temišvaru poseduje sobe za koreografiju, galeriju, umetnički studio, ogranak biblioteke, hotel i prostor za kulturu na otvorenom. Ovaj dom omladine je jedini omladinski centar u Rumuniji koji poseduje sertifikat kvaliteta Saveta Evrope za mlade.

Rumunija podstiče akreditovanje omladinskih centara, kao i uključivanje omladinskih radnika u njima kako bi se povećali mogućnost zapošljavanja i interesovanje za tu profesiju.

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.    1. Boban 09/04/2024

    Ostavi komentar