Aktivizam i mladi

ISTRAŽUJEMO: Da li se SPROVOĐENJEM strategije za mlade postiže PROMENAU strategiji za mlade grada Vranja navedeno je da se sprovođenjem tog plana poboljšava položaj omladine u svim sferama života.

Omogućava se stvaranje novih programa neformalnog obrazovanja i programa za sadržajno provođenje slobodnog vremena, aktivnije učešće u procesima donošenja odluka i razvoj preduzetničkog duha. Takođe, ostvaruje se veća participativnost u procesima donošenja odluka.Mere i aktivnosti ove strategije, biće usmerene prema tome da povećaju zapošljivost i samozapošljivost, podstaknu aktivizam kroz poboljšanje uslova za udruživanje mladih, kao i podsticaja za volontiranje.

Pravci delovanja politike mladih biće usmeriće se ka smanjenju rizičnog ponašanja, odnosno njihovom usmeravanju ka zdravim i bezbednim stilovima života.Na kraju, posebna pažnja će se posvetiti unapređenju uslova za kulturno stvaralaštvo, kao i promovisanje tog stvaralaštva, ali i dalji razvoj pratećih infrastrukturnih sadržaja.

Kako bi se navedeno postiglo, treba ostvariti koordinaciju aktivnosti svih bitnih činilaca omladinske politike, na prvom mestu Kancelarije za mlade i udruženja mladih, ali i ostalih organa jedinice lokalne samouprave, obrazovnih, kulturnih i zdravstvenih institucija, policije, Nacionalne službe za zapošljavanje i drugih.

Potrebno je omogućiti svim navedenim činiocima da učestvuju u formulisanju i sprovođenju programa od značaja za mlade.

Važno je obezbediti i održivost Kancelarije za mlade i povećanje njenih kapaciteta, kako kroz pohađanje obuka, tako i kroz povećanja broja angažovanih lica u njenom radu.

U Kancelariji za mlade je sistematizovano jedno mesto, i to koordinatora koji je jedino angažovano lice. Ono učestvuje u izradi i sprovođenju dokumenata, uključujući Strategiju za unapređenje položaja mladih.

V. ILIĆ

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.  • Ostavi komentar