Aktivizam i mladi

Istražujemo: Čime se BAVI SAVET za mlade GRADA Vranja?Savet za mlade Grada Vranja dobio je svoj Poslovnik o radu tek pre manje od dve godine nakon kritičkog izveštaja Krovne organizacije o SZM-u, što potvrđuje formalnost njegovog postojanja.

Rad Saveta se odmah na početku poslovnika naglašava javnim. Obaveštavanje javnosti o radu Saveta vrši se izdavanjem saopštenja za javnost, davanjem intervjua i na drugi pogodan način. Javnost nije imala neke prilike da se upoznaje o njihovom delovanju, a o načinu obaveštavanja odlučuje predsednik ili član Saveta po ovlašćenju predsednika.Savet ima predsednika, zamenika predsednika, sekretara i članove. Predsednik zastupa Savet, predsedava sednicom i rukovodi radom. Za potrebe rada, određuje se administrativno-tehnički sekretar.

Na sednicama savet zauzima stavove, daje mišljenja, pokreće inicijative i kroz preporuke predlaže odgovarajuća rešenja i odlučuje o svim pitanjima iz svoje nadležnosti. Svoje funkcije i zadatke realizuje kroz aktivnosti van sednica vezane za pitanja mladih, angažovanjem stručnih lica za pitanja iz pojedinih oblasti delokruga, ali osim na papiru to debelo nije tako i čak ni sednice nisu praktične.Sednicu može da sazove predsednik na sopstvenu inicijativu, njegov zamenik, kao i koordinator Kancelarije za mlade, ili na inicijativu 2-3 člana. Predsednik zakazuje sednice najmanje četiri puta godišnje, a po potrebi i češće.

Predsednica Saveta u Vranju je Marija Mitić iz Kancelarije za mlade, dok ovo teorijski izuzetno važno telo za omladinu broji 13 članova. U udarnom periodu 2022. godine nakon pritisaka, postoji stranica na Fejsbuku saveta, na početku je bila aktivna, posle toga ne.

Vranjski SZM inače spada u treću kategoriju razvijenosti lokalnih saveza u zemlji, kao Inkluzivni – ali nefunkcionalni saveti za mlade.

NIV

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.    1. Luka 02/04/2024

    Ostavi komentar