ZC: Nisić nije imao strpljenja

Eko Taxi Vranje

Dana 26.12.2016. god. supruga pacijenta Nisić Milorada je pozvala da zakaže redovnu terapiju. Terapija je zakazana za 09.01.2017. što pacijentu  nije odgovaralo, pa je došao 27.12.2016. godine, u 14.00 časova, a radi propisivanja redovne terapije za koju se inače vrši zakazivanje, kaže se u  reagavoanju povodom navoda  Milorada Nisića o prijema i tretmana od strane osoblja u Službi za zdravstvenu zaštitu radnika OJ Doma zdravlja Vranje ZC VranjeKako se navopdi, Nisić istu terapiju koristi već nekoliko godina.

Napomenuo je da želi da pokaže izveštaj sa Kožnog odelenja. Nije spomenuo da ima bolove, kako navode mediji. Iako nije imao zakazan pregled, sestra ga nije vratila, nego je uzela knjižicu, spremila karton i rekla da sačeka, jer je pre njega došao veliki broj, takođe nezakazanih pacijenata, ističe se u regaovanju.

U ZC ističu da „kada je prozvan pacijent sa zakazanim terminom, pacijent Nisić Milorad je ušao u ordinaciju i pitao zašto je prozvan taj pacijen i kad će on da dođe na red“.

Na to je sestra odgovorila da će biti primljen kad predhodni, zakazani pacijen završi pregled. On je tada demonstrativno uzeo svoj zdravstveni karton sa stola, protivno pravilima, rekavši da neće više da čeka, izašao je i zalupio vratima i pri tom polomio bravu. Nakon toga, pacijent je samoinicijativno otišao u Službu za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva i tamo je zbrinut, ističe se u reagovanju.

Penzioner šest sati bezuspešno čekao na pregled u Domu zdravlja

U ZC ističu da je  doktorka Miljana Stanojković  u timu sa medicinskom sestrom Žaklinom Zdravković tog, 27.12.2016. godine imala 59 pregleda, što je duplo više od broja zakazanih. Sledećeg dana je imala 79 pregleda. Ovi podaci govore o tome da su radile više od zakonom predviđenog broja.

Navodi se, takođe, da se pacijent Milorad Nisić redovno javljao i redovno je pregledan, po datumima: 28., 29. i 30 novembra, pa 2., 5., 5., 6., 9., 10., 20. i 29. decembra; odnosno 11pregleda za mesec dana.

Za sve vreme dijagnostike i terapije, a to je unazad mesecima, ističe se dalje, pacijent se ni jednom nije javio zaštitnici prava pacijenata Jasmini Stanojković sa primedbama ili pritužbama.

– Ovom prilikom molimo korisnike zdravstvene zaštite da ispoštuju protokol o zakazivanju pregleda i da budu strpljivi, naročito u ovom periodu akutnih virusnih infekcija, kaže se na kraju reagovanja koje je potpisao dr Dragan Veličković, v.d. direktora Zdravstvenog centra Vranje.  • Ostavi komentar