ZAJEDNIČKA MEDICINSKA INTERVENCIJA Južnosrbijanci najviše pate od HRONIČNIH BOLESTI

Eko Taxi Vranje

Obavljeno oko tri i po hiljade pregleda na terenu: vojni lekari iz Srbije i Ohaja

Lekarski timovi pripadnika Ministarstva odbrane, Vojske Srbije i Nacionalne garde Ohaja su tokom zajedničkog medicinskog angažovanja na osam lokacija u Pčinjskom okrugu pregledali blizu 2.000 pacijenata i obavili 3.364 pregleda, konstatovano je na sastanku održanom na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.– Najopterećenija su bila odeljenja trijaže, oftalmologije i interne medicine.

Na osnovu angažovanja, moglo se zaključiti da je glavni problem nizak nivo zdravstvene edukacije pacijenata (ličnog i stomatološkog zdravlja).

Najveći broj patio je od hroničnih bolesti, ali nisu uzimali medicinsku terapiju.

Vrlo teška dostupnost medicinskih usluga pacijenattima u ovoj regiji uslovila je da polovina pregledanih pacijenata nikad nije u svom životu bila na oftalmološkom pregledu.

Veliki broj ortopedskih pacijenata javio se sa nedijagnostikovanim i netretiranim artrotičnim povredama na velikim zglobovima – ocenio je komandant pomenute akcije potpukovnik dr Aleksandar Radunović.

Zajedničko medicinsko angažovanje pripadnika Ministarstva odbrane, Vojske Srbije i Nacionalne garde Ohaja trajalo je od 6. do14. septembra ove godine.

U ovu zajedničku akciju bio je uključen 31 pripadnik Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, 25 iz Nacionalne garde Ohaja i tri posmatrača iz Angole, podsećaju iz Ministarstva odbrane.

Vranjske  • Ostavi komentar