ZAŠTO SE VRANjE OPET ZADUŽUJE Kreditom protiv kredita

Eko Taxi Vranje

Novi krediti za stare dugove: zgrada Gradske uprave Vranja (Foto: Vranjske)

Odbornici Skupštine Grada Vranja većinski su odlučili da se sa 210 miliona dinara novog kredita  refinansiraju preostale kreditne obaveze koje je prethodna vlast imala za sprovođenje komunalnog programa i za kapitalne projekte od 2013. godine naovamo.Radi se o zaduživanju za završetak brane Prvonek, Lamelu 5, za uređenje gradskog građevinskog zemljišta, Industrijsku zonu Bunuševac, vodovod u Kajmačalanskoj, kanalizaciju u Vranjskoj Banji itd.

Sa dodatnim zaduženjem od 210 miliona dinara Grad planira da postojeće kredite isplati u celosti sa rokom otplate od sedam godina, uz godinu grejs perioda.

Godišnja kamatna stopa iznosiće tri odsto.

Na taj način, očekuje aktuelna vlast, u ovoj godini uštedelo bi se 40 miliona dinara, a tim novcem platile bi se obaveze po sudskim presudama.

Do 2019. godine obaveze servisiranja kredita bi se smanjile (53 miliona u 2017. i 29,4 u 2018), dok bi se nakon toga povećale godišnje u proseku za 38 miliona.

Gradska vlast planira da to nadomesti, kako stoji u odluci, „očekivanim pozitivnim efektima od investicija u Industrijskoj zoni Bunuševac, kroz povećanje zaposlenosti i lokalne prihode“.

U odluci se dalje navodi da se refinansiranjem kredita izbegava „naglo povećanje izdataka za servisiranje duga“ u ovoj i narednoj godini, „što je od velike važnosti za finansijsku konsolidaciju sistema lokalne samouprave“.

N. Lazić  • Ostavi komentar