VRANjE Viši sud bez odobrenja VSS za popunu sudijskog mesta

Eko Taxi Vranje

I dalje bez popunjene kvote sudija: Viši sud Vranje, U Vranju 140 predmeta po sudiji: izvod iz zapisnika sa sednice VSS

Na sednici Visokog saveta sudstva (VSS), kojom je predsedavao Dragomir Milojević, nije odobren zahtev Višeg suda u Vranju za popunu jednog upražnjenog sudijskog mesta.Član VSS, sudija Ivan Jovičić koji je referisao o stanju u pet viših sudova koji su podneli zahteve, obrazložio je da je „potreba za popunom upražnjenog sudijskog mesta u ovom sudu veoma mala“.

Viši sud u Vranju trenutno ima devet sudija.

U radu je na dan sednice VSS imao 1.263 predmeta ili 140,3 prosečno po sudiji.

Jovičić je na sednici ukazao da u Srbiji ima 26 viših sudova sa 324 sudija.

Kazao je da je najopterećniji Viši sud u Beogradu koji ima 16.795 nerešenih predmeta u pretežnoj materiji ili 317 po sudiji.

Niš ima 235 predmeta po sudiji, Novi Sad 225, a Vranje 140.

Posle rasprave, VSS je doneo odluku da se oglasi izbor sudija samo za više sudove u Nišu (3) i Zrenjaninu (1).

D. Dimić  • Ostavi komentar