Vranje u Partnerstvu za otvorenu upravu

Eko Taxi Vranje

Vranje je na putu da postane član Partnerstva za otvorenu upravu (OGP), asocijacije koja promoviše veće angažovanje građana u javnoj kontroli budžetskih sredstava, poboljšanju efikasnosti usluga i servisa, pristup digitalizaciji i otvaranju podataka, te garantovanju pristupa informacijama.S ciljem upoznavanja lokalne samouprave sa ovim vrednostima, u organizaciji Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) iz Beograda, uz podršku OEBS-a i Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, u Vranju je održan regionalni sastanak predstavnika lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva, na kome je sagledano koje su institucije zainteresovane za participiranje u Partnerstvu za otvorenu upravu.

Zamenik gradonačelnik Nenad Antić prezentovao je ovom prilikom vrednosti lokalne samouprave u oblasti transparentnosti u radu i borbe protiv korupcije.

Pavle Dimitrijević i Ivan Radojević iz CRTA-e i Dragana Brajović iz Ministarstva, govorili su o konkretnim rešenjima lokalnih vlasti, informisanju građana, fiskalnoj transparentnosti, dostupnosti javnih usluga građanima i otvorenim podacima.

Partnerstvo za otvorenu upravu predstavlja međunarodni forum za dijalog i deljenje iskustava između izvšne vlasti, organizacija civilnog društva i privatnog sektora. Partnerstvo je zvanično formirano 20. septembra 2011. godine kada je usvojena deklaracija od strane osam Vlada.

Danas Partnerstvo ima 69 zemalja članica.

I.V.  • Ostavi komentar