VRANjE Sudanije u „razumnom roku“

Eko Taxi Vranje

U sredu se portalu Vranjske obratio M.S. iz obližnjeg sela povodom sudskog postupka koji traje, verovali ili ne, od 2002. godine!Vrsta spora je naknada štete izvršiocima posla „zbog skrivenih mana“ (obično nedostaci na izgrađenom objektu ili robi).

Uvidom u predmet pod oznakom P.br. 3945/13, utvrđeno je da je održanih ročišta bilo dvanaest, odloženih dvadeset sedam (!), a u predmetu se promenilo čak šestoro sudija.

Troškovi spora su u međuvremenu od početnih 43.478 dinara narasli na skoro 800.000 dinara.

Tuženi je 2011. godine dobio spor u prvom stepenu, ali je 2014. godine sud promenio odluku i presudio u korist tužilaca, a obe presude je doneo isti sudija.

U redovnom postupku, parnica je okončana u korist tužilaca 2015. godine, ali na traženu vanrednu meru tuženog dolazi do ponavljanja dela postupka, a Viši sud od tada, više od godinu dana ne donosi nikakvu odluku.

– Da se razumemo, ja nisam ovde da bih vršio nekakav pritisak na sud, u smislu donošenja presude u moju korist.

Samo želim da se ovo što pre okonča, kao i da skrenem pažnju javnosti na „ažuran“ rad sudstva, te da istaknem pravo građana na suđenje u razumnom roku.

Pitam, da li je četrnaest godina taj „razumni rok“?

Obraćao sam se Visokom savetu sudstva i Ministarstvu pravde i upućen sam na predsednika suda sa nalogom da mi u roku od petnaest dana pruži odgovor na predstavku, što je on učinio posle više meseci i više usmenih urgencija.

Ovo je valjda treći ili četvrti predsednik kome sam se obraćao i uvek sam dobijao isti odgovor: „Sudija ima diskreciono pravo da zakazuje ili odlaže ročišta, te predsednik suda nema prava da se meša u rad sudija – rekao je tuženi M. S. za portal Vranjske.

Trenutno stanje spora je – ponavljanje postupka pred Višim sudom po vanrednom pravnom leku za deo presude.

G. M. A.  • Ostavi komentar