UP VRANjE Popović ipak u sukobu interesa!

Eko Taxi Vranje

Dokaz da je Popović u sukobu interesa: dopis iz Agencije za borbu protiv korupcije (screenshot: Vranjske), Neko ovde ne govori istinu: Dragan Popović (Foto: Vranjske)

Dragan Popović, direktor Privrednog društva za ugostiteljstvo, turizam i usluge Vranje (aktuelni naziv preregistrovanog UP Vranje), nalazio se u sukobu interesa u vreme kada je ovo društveno preduzeće poslovalo sa privatnom firmom njegove supruge, potvrđeno je portalu Vranjske u Agenciji za borbu protiv korupcije.U pismenom dopisu, koji je kao odogovr redakciji stigao elektronskom poštom, navodi se da je rešenjem direktora Agencije utvrđeno da je Popović „postupio suprotno odredbi čl. 27. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije“.

– To je učinio na taj način što je, tokom vršenja javne funkcije direktora UP Vranje, to preduzeće u periodu 2010-2014. imalo odnos poslovne saradnje sa njegovom suprugom kao preduzetnikom, koja obavlja delatnost preduzetnika pod nazivom PTR “SMS –PAK“ Slavica Popović PR, Vranje, suprotno i odredbi čl. 32. st. 1. Zakona o Agenciji, na taj način što o sukobu interesa koji je imao u navedenoj situaciji nije pismeno obavestio Agenciju, zbog čega mu je izrečena mera upozorenja – kaže se doslovce u dopisu iz Agencije.

Popović je prethodno izjavio za štampano izdanje Vranjskih da, prema dopisu iz Agencije u koji je imao uvid, on u vreme poslovanja UP Vranje i preduzeća njegove supruge nije bio u sukobu interesa.

O eventalnom postojanju sukoba interesa (muž koji vodi društveno preduzeće kupuje od privatne firme koja se vodi na ime njegove žene), Osnovno javno tužilaštvo (OJT) u Vranju, kod koga se vodi više postupaka protiv Popovića, je u službenoj belešci od 5. jula 2016. konstatovalo da je od Agencije za borbu protiv korupcije zatražen odgovor, ali se ne navodi da li je odgovor stigao i da li je Popović prekršio zakon.

Na osnovu preostalog dokaznog materijala iz predistražnog postupka, OJT je procenilo da je poslovna saradnja na relaciji UP Vranje – SMS Pak postojala, ali da se „iz računa i otpremnica ne može utvrditi da je nabavka šećera i drugih proizvoda išla po većim tržišnim cenama i da je time pribavljena korist SMS Pak na štetu UP“.

Na odluku OJT da se ne ide u postupak, podnosilac krivične prijave, građanin Ivica Petrušević iz Vranja koji je mišljenja da je Popović zloupotrebio službeni položaj, podneo je pritužbe višem, apelacionom i republičkom tužiocu.

Pre nekoliko dana republičko tužilaštvo je obavestilo Petruševića da je odluku o daljem toku postupka prepustilo Apelacionom tužilaštvu u Nišu.

D . Dimić  • Ostavi komentar