VRANjE Održana osma sednica Gradskog veća

Eko Taxi Vranje

Na osmoj sednici Gradskog veća, kojom je predsedavao gradonačelnik Slobodan Milenković, razmatrana su Uputstva o pripremi predloga finansijskih planova za 2017. godinu kojima se nalaže korisnicima budžeta da pristupe intenzivnoj pripremi predloga planova i ispoštuju zakonom propisan rok do 1. septembra 2016. godine.Na osnovu pristiglih prijava po raspisanom javnom konkursu, doneta je odluka o izboru kandidata Dušana Aritonovića, diplomiranog pravnika, za načelnika GU Grada Vranja na period od pet godina.

Takođe, razmatran je predlog Aleksandra Janjića, člana Gradskog veća, za sanaciju rečnog korita Vranjske reke u naselju ispod autoputa.

Sekretarijat za inspekcijske poslove i zaštitu životne sredine izdaće nalog Direkciji za razvoj i izgradnju Grada Vranja i JKP Komrad za rešavanje ovog dugogodišnjeg problema.

Usled povećanog broja krupnih glodara, Grad Vranje predlaže svim relevantnim činiocima da preduzmu sve odgovarajuće mere radi zaštite lokalnog stanovništva od zaraznih bolesti.

Na inicijativu Miroljuba Stankovića, člana Gradskog veća za zdravstvo, povodom zahteva meštana mesne zajednice Rataje, naloženo je Zdravstvenom centru da omogući bolji rad zdravstvene ambulante.

Gradsko veće podržalo je inicijativu Komesarijata za izbegla i interno raseljena lica čime će 30 socijalno ugroženih raseljenih porodica ostvariti pravo na novčanu pomoć u iznosu od 15.000 dinara.

Vranjske   • Ostavi komentar