Vlast u Vranju najavila rigorozne mere štednje!

Eko Taxi Vranje

Limiti za mobilne, kafana samo izuzetno za poslovne partnere: Gradsko veće (Foto: portal Grada Vranja)

Na današnjoj sednici Gradskog veća, kojom je predsedavao gradonačelnik Slobodan Milenković, odlučeno je da se većnicima i pomoćnicima gradonačelnika ukinu limiti za mobilne telefone.Prema rečima gradskog većnika Ivana Stankovića, u ranijem periodu izdvajanja na mesečnom nivou za telefone iznosila su oko 700.000 dinara, a smanjenjem i ukidanjem limita očekuju se znatne uštede.

On je pojasnio uputstvo o korišćenju ugostiteljskih usluga u skupštinskom bifeu, uz napomenu da  ne posluje po dohodovnom principu i da se ne može porediti sa ugostiteljskim objektima.

– Ukinuli smo praksu da svi funkcioneri i  rukovodioci organizacionih jedinica imaju pravo na besplatno korišćenje ugostiteljskih usluga do određenog iznosa, i to je takođe jedna od mera ušteda.

Postoje jedino izuzeci kada dolaze delegacije iz drugih gradova ili inostranstva kod najviših gradskih funkcionera – rekao je Stanković.

O Odluci o prestanku važnosti odluke o određivanju naknade za rad članova stalnih radnih tela govorila je gradska većnica Zorica Jović, koja je napomenula da je i ona u skladu sa merama štednje koje grad sprovodi.

Usvojen je i predlog izmene programa korišćenja sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine u iznosu od 28,5 miliona dinara, što je u cilju ostvarivanja ušteda u budžetu i u skladu sa Zakonom o budžetu.

Gradski većnici usvojili su predlog o imenovanju Nenada Antića za koordinatora za integritet lokalne samouprave, kao i Odluku o matičnim područjima na teritoriji grada Vranja po kojoj je broj od 22 smanjen na 10 matičnih područja.

Vranjske  • Ostavi komentar