VLASINA Ohrabrivanje žrtava da prijave nasilje nad ženama

Eko Taxi Vranje

Iz kruga nasilja nad ženama je moguće izaći: poruka sa skupa na Vlasini

Na Vlasinskom jezeru, u hotelu „Vlasina“, održan je trening za medijske profesionalce i profesionalke u Pčinjskom okrugu koji je trajao dva dana, 16. i 17. septembra 2016. godine sa temom „Ustani za žene čiji se glas više ne čuje – ka efikasnijem utvrđivanju bezbednosnih rizika u cilju sprečavanja femicida“.Projekat ima za cilj unapređenje podrške ženama sa iskustvom porodičnog i partnerskog nasilja u Pčinjskom okrugu kroz uspostavljanje rada SOS telefona u Vranju i pritisak na lokalne samouprave da preuzmu odgovornost u skladu sa Konvencijom Saveta Evrope o sprečavanju nasilja nad ženama i u porodici.

– Nasilje nad ženama jedan je od osnovnih društvenih mehanizama kojima se žene prisiljavaju da budu u podređenoj poziciji u odnosu na muškarce.

Mi želimo da ohrabrimo sve žrtve koje trpe bilo kakav oblik nasilja da to prijave, jer je moguće izaći iz tog kruga – rekla je za portal Vranjske aktivistkinja Autonomnog ženskog centra iz Beograda Vedrana Lacmanović.

O nasilju prema ženama na seminaru su govorile predstavnice SOS telefona Vranje.

Projekat je realizovan u organizaciji Udruženja žena Peščanik iz Kruševca, Autonomnog ženskog centra iz Beograda i mreže Žene protiv nasilja.

Finansiran je sredstvima Evropske unije.

J. Ristić  • Ostavi komentar