VJT: Oduzeto 7,5 kilograma heroina u 2016. godini

Eko Taxi Vranje

Viši javni tužilac Danijela Trajković iznela je danas na godišnjoj konferenciji za novinare podatak da je lane podneto 169 krivičnih prijava protiv punoletnih izvršilaca krivičnih dela, a da je do optuženja došlo u 62 slučaja.Osuđeno je ukupno 68 lica, oslobođeno 18, broj nerešenih predmeta je 29, dok su ostale nerešene istrage prema 44 lica.

– Kontrolisali smo rad nižih  tužilaštava u sistemu tužilačke hijerarhije na području okruga.

Tamo gde je bilo propusta, ukazivali smo na to da se takve stvari više ne čine.

Od strane Apelacionog tužilaštva u Nišu, rad  VJT i područnih tužilaštava ocenjen je kao dobar.

U apelaciji nisu konstatovali propuste, nezakonite odluke, bilo je jedino primedbi tehničkog karaktera – kazala je Trajkovićeva, uz napomenu da će VJT sa postojećim kapacitetom „nastojati da maksimalno efikasno odrađuje svaki novi predmet“.

Sporazum o priznanju krivice tokom 2016. godine zaključen je sa 11 osoba.

Kad su u pitanju oduzeti predmeti, prema odlukama ovog suda oduzeto je 7,5 kilograma heroina i 76,6 kilograma marihuane.

– U toku je postupak oduzimanja još 4,9 kilograma heroina i 35,4 kilograma marihuane – rekla je Trajkovićeva.

U postupku oduzimanja su i 200 tableta tromadola, oduzet je spid težine 4,14 grama i pet lekova iz grupe psihoaktivnih supstanci.

Prema sedam lica izrečene su mere zabrane upravljanjem motornim vozilom, za osam lica doneta je mera obaveznog psihijatrijskog lečenja.

Oduzeta su četiri vozila.  • Ostavi komentar