Više od 5.000 korisnika socijalne pomoći

Eko Taxi Vranje

U Centru za socijalni rad (CSR) Vranje, u oktobru 2016. godine na evidenciji u ovoj ustanovi je 5048 korisnika novčane socijalne pomoći. 

Od toga su 1410 nosioci prava, a 3638 su članovi domaćinstava korisnika novčane socijalne pomoći.

 

Od 1. januara 2016. godine, do 21. novembra tekuće godine, u CSR su podneta 962 zahteva za ostvarivanje novčane socijalne pomoći.

 

Po službenoj dužnosti broj pokrenutih postupaka za preispitivanje prava (revizija) na novčanu socijalnu pomoć je 857.

 

Za jednokratnu novčanu pomoć u 2016. godini u CSR Vranje evidentiran je 241 zahtev.

G. M. A

   • Ostavi komentar