U ovoj godini 17 presuda zbog nasilja u porodici

Eko Taxi Vranje

U 2016.godini, u Osnovnom sudu u Vranju u 17 predmeta zbog krivičnog dela nasilje u porodici donete su osuđujuće presude, dok je u dva predmeta izrečena mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja.Osnovni sud u Vranju 2016. godine primio je 33 predmeta zbog krivičnog dela nasilje u porodici, 16 predmeta, iz stava 2 navedene zakonske odredbe i pet predmeta iz istog krivičnog dela.

Od predmeta u 2015.godini, u 28 predmeta donete su osuđujuće presude, dok je u tri predmeta izrečena mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja, a u ostalim predmetima donete su oslobađajuće presude, donete odluke o spajanju postupka ili obustavi postupka.

Što se tiče saradnje Osnovnog suda – kaže predsednik ovog suda Stojadin Stanković –  sa institucijama nadležnim za navedeno krivično delo, izveštaji se dostavljaju u traženim rokovima, predstavnici pristupaju po pozivu suda, blagovremeno se preduzimaju mere iz njihovih nadležnosti po zahtevu suda.

 

G. M. A.  • Ostavi komentar