SUDjENjE LEKARIMA Presuda Kanačkom i Civkarovskom u ponedeljak 7. novembra

Eko Taxi Vranje

Advokati odbrane traže oslobađajuću presudu, a rodbina pokojne devojčice maksimalnu kaznu (Foto: Vranjske)

U Osnovnom sudu u Vranju u sredu je „završnom rečju“ okončan dokazni postupak u sklopu sudskog procesa protiv lekara iz Vranja, Slaviše Kanačkog i Darka Civkarovskog, optuženih za „teško delo protiv zdravlja ljudi“ iz člana 259, stav 4 Krivičnog zakonika.Anesteziolog (Kanački) i specijalista ORL (Civkarovski) optuženi su zbog  navodnog nesavesnog lečenja maloletne D.M. koje je za posledicu imalo smrt petogodišnje devojčice 8. januara 2011. godine na Dečjem odeljenju vranjske bolnice.

U završnoj reči, zamenik osnovnog javnog tužioca Zoran Kitanović ostao je pri navodima iz optužnice, konstatujući da je, na osnovu nalaza i mišljenja sudsko- medicinskih odbora veštaka iz Beograda i Niša, jasno da su okrivljeni lekari načinili propuste u lečenju maloletne D.M. koji su detaljno opisani u optužnici.

To su osporili advokati odbrane i okrivljeni lekari, tvrdeći da dete nije bilo životno ugroženo do momenta dok u kritičnoj noći na odeljenje nije došao pripravni anesteziolog Slavko Živković koji je promenio položaj deteta.

Branilac Darka Civkarovskog Srboljub Stefanović kazao je odbrana smatra kako nema nesavesnog postupanja lekara Civkarovskog koje je dovelo do pogoršanja zdravstvenog stanja deteta u kritičnoj noći.

Branilac Kanačkog, advokat Dragan Stojanov tražio je oslobađajuću presudu za svog klijenta, tvrdeći da ovaj lekar nije napravio nikakve stručne propuste u lečenju D.M.

Punomoćnik porodice pokojne D.M, advokat Jovan Aleksić kazao je da smatra kako je iz nalaza i mišljenja sudsko-medicinskih odbora u Beogradu i Nišu „sve jasno“ u pogledu krivice lekara i toga kakvu odluku treba da donese sud.

Roditelji pokojne D.M. tražili su da se lekari osude na maksimalnu kaznu propisanu za navedeno krivično delo i da im se oduzmu lekarske licence za rad.

Izricanje presude biće u ponedeljak 7. novembra u 15 časova.

Podsećanja radi, Susdsko-medicinski odbor (SMO) Medicinskog fakulteta u Beogradu uradio je osnovni nalaz u kome je konstatovano da optuženi „nisu prepoznali neposrednu životnu ugroženost deteta“, nisu izvršili detaljne preglede iz domena svojih specijalnosti i nisu organizovali hitan transport deteta u operacionu salu i preduzimanje intubacije (zbrinjavanje disajnog puta postavljanjem plastičnog tubusa-cevi u gornje disajne puteve) radi obezbeđenja prohodnosti disajnog puta, niti se pripremili za traheotomiju u slučaju da postupak ne uspe zbog otoka usled koga se devojčica na kraju ugušila“.

– Teško bolesno stanje, postojeće organizacione slabosti na nivou ZC Vranje i propusti lekara stoje u uzročno-posledičnoj vezi sa nastankom smrtnog ishoda kod sada pokojne maloletne D.M. – stoji doslovce u posebnom nalazu i mišljenju Sudsko-medicinskog odbora Medicinskog fakulteta u Nišu koji je radio drugo veštačenje na zahtev suda.

Kanački i Civkarovski optuženi su 27. februara 2012. godine optužnicom Osnovnog javnog tužilaštva pod oznakom Kt.br.521/11.

J. Ristić  • Ostavi komentar