STOJANOVIĆ: Nisam ker da bih pratio mirise po pozorištu

Eko Taxi Vranje

Arhitekta Miomir Stojanović izjavio je za portal Vranjske da se ne slaže sa tvrdnjom zamenika gradonačelnika Vranja Igora Andonova da je, navodno, zbog nedovoljne pažnje nadzornog organa na gradilištu došlo do upotrebe kontaminiranog oplatola zbog čega je rekonstrukcija vranjskog teatra do daljeg obustavljena.– Ja nisam ker da bih na osnovu mirisa ocenio da li je oplatinsko ulje ispravno ili ne.

A svakako ne bih ugrozio svoje zdravlje u višemesečnom radu na pozorištu, koji je bio moj doprinos, bez naknade.

Poslovi u građevinarstvu su jasno definisani zakonima i tehničkim propisima, ne „mišljenjima“ – navodi Stojanović koji je bio nadzorni organ na radovima prve faze.

A činjenice koje su zameniku gradonačelnika, prema Stojanovićevim rečima, „(ne)namerno promakle“, su da je „korišćeni oplatol proizvod domaćeg proizvođača  i legalno se nalazi na tržištu“.

– To je Zapisnikom konstatovao i inspektor koji je u skladu sa Zakonom došao nenajavljen i izvršio kontrolu radova između ostalog i ovog materijala.

Takođe, Institut „Vinča” utvrdio je da je sporni oplatol proizveden od otpadnih ulja NIS-a, da je proizvod domaćeg proizvođača iz Kragujevca i da se legalno nalazi u prodaji – kazao je Stojanović za portal Vranjske.

On je dodao da je prava pitanja koja je Zamenik gradonačelnika trebao da postavi on sam već sam postavio stručnjacima iz Instituta  „Vinča”.

– Pitao sam ih šta se preduzima i šta su oni preduzeli da sporni materijal ne bude na tržištu, da li je ovo jedina sporna partija i ko je nadležan za kontrolu i izdavanje atesta?

Odgovori su zabeleženi na magnetogramu, uz konstataciju da je Agencija za hemikalije ugašena, a da su se, ukazujući na problem proveli, otprilike, kao „bosi po trnju”.

I ko zna gde je sve sporno ulje korišćeno – zaključio je Stojanović. 

Zamenik gradonačelnika Igor Andonov izjavio je nešto ranije u ponedeljak da je po njegovom mišljenju najveći problem u tome što nadzorni organ nije pratio upotrebu oplatola na gradilištu pozorišta, te da je morao da spreči kontaminaciju.

Vranjsko pozorište izgorelo je u podmetnutom požaru 2. jula 2012. godine.

Obnova je počela u januaru 2014.

Radovi su obustavljeni u oktorbru 2015. nakon primopredaje objekta, a po okončanju prve faze kada se posumnjalo na korišćenje neispravnog oplatola.

Stručnjaci „Vinče“ potvrdili su da je reč o istom oplatolu koji je korišćen prilikom izgradnje naselja „Ivan Ribar“ u Beogradu gde se prvi put pojavio problem tzv. „smrdljivih zgrada“.

D. Dimić  • Ostavi komentar