STEFANOVIĆ: Ministarkini navodi ne odgovaraju istini

Eko Taxi Vranje

Vršilac funkcije predsednika Višeg suda u Vranju Dragan Stefanović demantovao je navode ministarke pravde Nele Kuburović da je „stanje u vranjskim sudovima loše“.Osvrćući se na ministarkinu diskusiju na sednici Visokog saveta sudstva, gde se u vrlo lošem kontekstu izjasnila o stanju u vranjskom sudstvu, Stefanović je u izjavi za portal Vranjskih rekao da ministarkini navodi da prilikom posete Vranju 17. oktobra pre podne u Višem sudu nije zatekla nijednu stranku, odnosno da je svaka sudnica bila prazna „ne odgovaraju istini“.

– U našem sudu je u periodu od 17. do 21. oktobra bilo zakazano šest glavnih pretresa u krivičnoj materiji, a 66 predmeta sa skoro 300 učesnika u građanskoj materiji.

KUBUROVIĆ: Stanje u vranjskim sudovima loše

Poseta ministarke bila je u ponedeljak, a ponedeljkom i petkom nema suđenja u građanskoj materiji, jer tada sudije većaju i rade odluke.

O svim tim suđenjima postoji raspored glavnih pretresa koje sam lično dao na uvid ministarki za vreme sastanka u mom kabinetu – rekao je Stefanović, koji je i portalu Vranjskih poslao raspored suđenja svih tih na uvid.

On je dodao da velika sudnica nije pokazana ministarki „jer je bila zauzeta, pošto se održavao glavni pretres pred većem sa sudijom Saškom Aleksandrićem na čelu u predmetu K.br.44/16 gde je okrivljeno više lica.

– U Višem sudu vladaju red i disciplina.

Svaka stranka se po ulasku obaveštava o sali gde se sudi i upućuje tamo.

Zato ministarka nije mogla da vidi gužvu u ulaznom holu, jer to kućni red i službeno obezbeđenje suda ne dozvoljavaju – rekao je Stefanović.

Tačno je da sastanku sa ministarkom nisu prisustvovale sudije Višeg suda, ali je tako, prema rečima Stefanovića, zahtevala njena predstavnica za štampu Milica Vučković iz Ministarstva pravde.

– Za vreme sastanka u mom kabinetu, koji je trajao više od sata, ministarka ni u jednom momentu nije izrazila želju da se pozovu sudije kako bi prisustvovale sastanku – kazao je v.f. predsednika Višeg suda.

On je naglasio da nije tačno da je ministarka Kuburović obišla samo prostorije suda gde su saradnici.

– Zapravo nismo obišli nijednu kancelariju saradnika.

Ministarka je videla kancelariju sekretara suda, malu sudnicu broj 9 koja je u tom trenutku zaista bila prazna jer nju koriste sudije iz građanske materije koji tog dana po rasporedu ne sude.

Obišli smo i kancelariju za pomoć i podršku svedocima i oštećenima kojom se ponosimo.

Bio sam sa ministarkom i u poseti Osnovnom sudu i ne slažem se sa njenom konstatacijom u vezi sa tamo zatečenim stanjem, ali o tome treba da se izjasni predsednik tog suda – zaključio je Stefanović, demantujući navode ministarke da svaki sudija Višeg suda ima svoju sudnicu.

Stefanović je povodom diskusije ministarke pravde uputio i pismo predsedniku Visokog saveta sudstva Dragomiru Milojeviću, sa molbom da sa sadržinom pisma upozna ostale članove VSS.  • Ostavi komentar