STANKOVIĆ: Nova zaduženja zbog „Tuša“ i sudskih presuda

Eko Taxi Vranje

Ivan Stanković, član Gradskog veća za budžet i finansije, rekao je da će se Grad Vranje kratkoročno kreditno zadužiti za isnos od 85 miliona dinara, zbog dugovanja slovenačkom „Tušu“.– Zaduženje je neminovno i za druge sudske predmete po kojima obaveze treba premostiti, što je u funkciji održavanja tekuće likvidnosti.

S tim što prema „Tušu“ kredit mora biti vraćen do isteka kalendarske godine – rekao je Stanković.

MIHAJLOVIĆ: Grad nije gubitnik u sporu po tužbi TUŠ-a

On je dodao „da će dugoročno zaduživanje zavisiti od uslova javnih nabavki“.

– Da odmah bude jasno, dugoročno zaduživanje biće manje od najavljenog iznosa od 206 miliona dinara, jer će deo pomenutih sredstava biti namenjen obavezama prema dobavljačima i izvođačima radova koji su na čekanju.

I to bi zaduženje doprinelo izmirivanju nasleđenih obaveza i nivo zaduženja da se ne bi povećao, jer se vraća postojeći dug, dok bi se izmenila struktura dugovanja, umesto dobavljačima  duguje se bankama čije su kamate manje od onih koje nastaju kao deo sudskih troškova – objasnio je Stanković.

Slovenci traže dva miliona evra

Član Gradskog veća za finansije je istakao da „drugi deo dugoročnog kredita ide u pravcu kapitalnih investicija i da će zavisiti od uslova javnih nabavki, što znači da nije izvesno da će doći do tog zaduživanja“.

   • Ostavi komentar